Lid worden

Om ons te steunen kan je kiezen uit volgende formules:
o Stort € 15,00 (= de jaarbijdrage voor het volledige gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres) op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2021 + naam en voornaam’
o Stort € 40,00 of meer op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2021 + naam en voornaam+ geboortedatum’

Vanaf een storting van € 40,00 kan je een deel (tot 45 % !!) fiscaal recupereren. Begin 2022 bezorgen we u dan een fiscaal attest voor de aangifte van de personenbelasting – inkomsten 2021

Dit kan ook via een maandelijkse doorlopende opdracht (vanaf € 3,50)

Om de fiscus toe te laten de schenkers correct te identificeren en de giften automatisch op te nemen in de belastingaangifte / Taks-on-web is het belangrijk de officiële naam en voornaam van de schenker te vermelden in de mededeling, aangevuld met de geboortedatum

Voor ondernemingen of zelfstandigen die een gift willen doen is het belangrijk om hun ondernemingsnummer in de mededeling te vermelden

Een combinatie van beide formules (lidgeld en gift) mag uiteraard ook door 2 aparte overschrijvingen op de verschillende rekeningen!
Naam en voornaam(*)
Geef je volledige naam in aub

Straat en nummer(*)

Postcode en woonplaats(*)

Telefoonr of gsm(*)
Ongeldige invoer

E-mail(*)
Ongeldig e-mailadres

Naam en voornaam pleegouder
Ongeldige invoer

Geboortedatum pleegouder

Naam en voornaam pleegouder 2
Ongeldige invoer

Geboortedatum pleegouder 2
Ongeldig e-mailadres

Naam en geboortedatum (pleeg)kinderen
Ongeldige invoer

Ik stort € 15(*)
Ongeldige invoer

Ik stort minimum € 40 en wens een fiscaal attest(*)
Ongeldige invoer

Herneem deze tekens(*)
Herneem deze tekens
Ongeldige invoer