De Vlaamse Vereniging Pleegzorg of kortweg VVP brengt al meer dan 40 jaar pleeg- en gastgezinnen dichter bij elkaar. Elke vrijwilliger met een hart voor pleegzorg is welkom. Via ontmoetingsdagen, weekends of andere initiatieven kunnen pleeggezinnen en -kinderen in contact komen met andere pleeggezinnen en -kinderen en sympathisanten. Algemene noden en vragen komen ook aan bod, worden gebundeld en gesignaleerd aan het beleid.


Agenda

29 april 2023

Algemene vergadering en ontmoetingsdag.

Buurthuis Unik, Fransenplaats 1 te Antwerpen.

3 tot 5 november 2023

Weekend in het Laathof te Bornem.

Meer info en inschrijvingen in een volgende nieuwsbrief.

Maatschappelijke zetel
Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw: 
Lentedreef 20 bus 02.01, 3010 Leuven

Privacybeleid
RPR Leuven IBAN: BE51 7350 3410 2962
Ondernemingsnummer: 0424390638