Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers en steunt op verschillende pijlers

Promotie en vertegenwoordiging

Pleegzorg en de nood van pleegkinderen en -gasten ruime maatschappelijke bekendheid geven. Dit doen we via activiteiten zoals ontmoetingsdagen, weekends, de media, vormingsavonden, verspreiden van ervaringen van pleegouders enz…. We vertegenwoordigen onze leden en hun ervaringen in verschillende overlegorganen voor pleegzorg en werken op die manier mee aan een beter pleegzorgbeleid.

Verbinden en steunen

Pleeggezinnen en -kinderen hebben nood aan contact met andere pleeggezinnen en -kinderen en dit om lief en leed met elkaar te kunnen delen. ‘Pleegzorg’ is warm en verrijkend, maar soms ook zwaar. Met onze 35 jaar ervaring weten we dat pleeggezinnen elkaar kunnen helpen met een luisterend oor, een goed gesprek of een schouderklopje. Een vriendenkring is dan nooit ver weg.

Doorverwijzing

Soms is het voor pleegouders moeilijk om ‘door het bos de bomen nog te zien’, m.a.w. met welke vraag kunnen ze bij wie terecht. Door ons te documenteren trachten we elkaar te helpen. We houden jullie op de hoogte van recente ontwikkelingen op gebied van pleegzorg via een nieuwsbrief en onze website.

Als pleegmama wil ik er volledig zijn voor mijn pleegdochter. Ik heb echt geen tijd voor decreten, beleid en participatieraden. Maar ze zijn belangrijk. Daarom is het goed om weten dat er een vereniging is die voor onze belangen zorgt.

Pleegmama C. uit L.

Veel leuke babbels en ook eens je hart kunnen luchten bij iemand over pleegzorg. We hebben genoten van het warme gevoel onder elkaar tijdens het weekend van de VVP!

Pleegouders K. & G. uit N.

Onze partners


vzw Vlaamse Vereniging Pleegzorg © 2022
Alle rechten voorbehouden

Webcube grafisch bureau