Bestuursorgaan

Voorzitter

Geert Petillion
voorzitter@pleegouders.be

Ondervoorzitter

Peter Haesaert

Penningmeester

Marnix Viaene
penningmeester@pleegouders.be

Secretaris

Marnix Viaene
secretariaat@pleegouders.be

Ontmoetingen

Geert Petillion, Peter Haesaert
ontmoetingen@pleegouders.be

Beleid

Ben Nicolai, Karen Maes, Veerle Derous, Marleen Durwael
beleid@pleegouders.be

Bestuurslid

Griet Elst, Myriam Peeters

ALGEMENE VERGADERING

Voor de samenstelling van de algemene vergadering, neem contact op met de secretaris

secretariaat@pleegouders.be

ALGEMENE VERGADERING

Maatschappelijke zetel
Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw: 
Lentedreef 20 bus 02.01, 3010 Leuven

Privacybeleid
RPR Leuven IBAN: BE51 7350 3410 2962
Ondernemingsnummer: 0424390638