Agenda

 

 

 
24 april 2021

Algemene vergadering

Digitaal

25 september 2021 Ontmoetingsdag De Nekker te Mechelen
11 - 14 november 2021

Weekend Bielebaele te Brasschaat

Opgepast = verlengd WE van 11 november (4 d!)  ipv laatste WE herfstvakantie

4 - 6 maart 2022 Weekend te Ovifat
23 april 2022 Algemene vergadering en ontmoetingsdag De Nekker te Mechelen
24 september 2022 Ontmoetingsdag De Nekker te Mechelen
4 - 6 november 2022 Weekend De Wullok te Blankenberge
24 - 26 februari 2023 Weekend Aan de Plas te Brugge