BOEK

Achter mijn rug hobbelt haar stemmetje mee

Dit is de eerste Nederlandstalige bloemlezing van haiku's over kinderen. Ze bevat meer dan 300 haiku's van binnen- en buitenlandse auteurs. Sommige gedichten zijn eeuwen geleden geschreven, andere zijn recente makelij. Deze bundel illustreert de rijkdom en de diversiteit aan invalshoeken, ideeën, sfeerscheppingen en emoties van deze poëzievorm.

Maatschappelijke zetel
Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw: 
Lentedreef 20 bus 02.01, 3010 Leuven

Privacybeleid
RPR Leuven IBAN: BE51 7350 3410 2962
Ondernemingsnummer: 0424390638