• Start

Oktober 2020

VVP-Weekend in Westerlo van 6 tot 8 november 2020

Beste collega-pleegouders,

Gisteren 6 oktober besliste de Veiligheidsraad dat vanaf vrijdag a.s. we onze sociale contacten weer drastisch moeten verminderen, tot max. 3 nauwe contacten per maand en dit tot en met 9 november 2020. U begrijpt wellicht dat in die omstandigheden het volgende ontmoetingsweekend – dat gepland was van 06/11/2020 t.e.m. 08/11/2020 in HET BOSWACHTERSHUIS te Westerlo – helaas niet kan doorgaan: niet alleen moet alles op een veilige manier kunnen gebeuren (wat we dankzij ingrepen van de jeugdherberg en inspanningen van de Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw tot op heden nog enigszins konden garanderen), maar als we naast “een slaapkamer voor elk gezin” ook “een tafel voor elk gezin” moeten regelen en er verder geen interactie mag zijn tussen onze gezinnen, dan schiet dit het doel van een ontmoetingsweekend voorbij: we komen net samen om gezellig bij elkaar te zijn en bij te kletsen…

Jammer natuurlijk, want we hadden er allemaal zo naar uitgekeken… Maar ons publiek behoort tot een risicogroep : van jong tot minder jong, en afkomstig uit alle Vlaamse provincies. En uw gezondheid primeert natuurlijk!

We hopen van harte dat COVID-19 heel gauw het land uit is, zodat we elkaar snel terug kunnen ontmoeten. Als alles goed gaat, zien we elkaar weer op 19 februari 2021, want dan hebben we het volgende weekend geboekt in AAN DE PLAS te Brugge. Houden jullie dat weekend alvast vrij?

Intussen, zorg goed voor elkaar en hou het veilig!

Vriendelijke groet, namens de Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw, Geert & Peter, Organisatie Ontmoetingsmomenten.

 

Covid-19-toeslag: ook extra ondersteuning voor pleegzorgers

(Pleeg)gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van € 120 krijgen via het Groeipakket.

De toeslag is er voor (pleeg)gezinnen):

 • met (pleeg)kinderen die een Groeipakket ontvangen;
 • EN die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
 • EN waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van € 2.213,30 ligt (bruto belastbaar inkomen).

!!! Aanvragen moeten wel VOOR 31 OKTOBER 2020 ingediend worden !!!

Meer info vind je hier en op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

 

Waarheen met een klacht?

Pleegzorg is samenwerken. Samenwerken in het belang van het kind. Zorg delen met ouders, pleegdienst of/en consulent. Tussen die verschillende partijen steeds het gemeenschappelijk belang in functie van het kind kiezen is een moeilijke evenwichtsoefening. Toch loopt het jammer genoeg soms mis. Idealiter kan je dan terecht bij de pleegdienst die je begeleid. Soms krijg je hier geen gehoor of ontstaat er een conflict met de pleegdienst. Hieronder schetsen we voor jou welke stappen je dan kan nemen.

Voor de behandeling van problemen, conflicten en klachten heeft elke pleegzorgdienst een klachtenprocedure. Meer info over deze klachtenprocedure vind je hier, klik door naar je provincie en je krijgt te zien hoe je je klacht moet melden en ze zal behandeld worden.

Wanneer de afhandeling van je klacht met/door de dienst geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de  Jo-lijn van het agentschap opgroeien op het gratis nummer 0800 900 33 of via   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schenkt dit je geen voldoening, dan zijn er drie onafhankelijke instanties waar je met je verhaal terecht kan, zij hebben soms een informatieve, soms  een bemiddelende functie.

De Kinderrechtencommissaris

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke ombudsdienst, opgericht door het Vlaams Parlement. De Klachtenlijn ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt wanneer de betrokkenen er onderling niet uit geraken, of wanneer diensten, organisaties of bevoegde instanties het probleem niet kunnen oplossen. De klachtenlijn is gratis en vertrouwelijk. Hier kan je de klachtenlijn contacteren.

De Vlaamse ombudsdienst

Pleegzorg is een dienst in opdracht van de Vlaamse overheid. Wanneer het niet goed gaat met een dienst van de Vlaamse overheid kan je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst. Zij onderzoeken onpartijdig en onafhankelijk je klacht. Hoe je je klacht kan indienen vind je hier.

Juridische helpdesk SAM vzw

Voor wie is deze helpdesk?

Voor alle praktijkwerkers die vragen hebben over rechten van kinderen en jongeren. Het is helaas niet mogelijk om te antwoorden op vragen van studenten en particulieren. In het kader van de zware besparingen (1/3 van de subsidie) die de overheid ons heeft opgelegd, is het niet meer mogelijk om op alle vragen van pleegzorgers in te zetten. We vragen om in eerste instantie je oor te luisteren te leggen bij je eigen dienst of bij de partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw. Juridische knopen die ook voor hen niet te ontwarren lijken, kunnen nog bij ons afgetoetst worden.

Welke soort vragen kunnen hulpverleners ons stellen?

Vragen in het kader van hun begeleidingen over...

 • de positie van ouders en kinderen: over afstamming, ouderlijk gezag en ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijk en echtscheiding, samenwonende ouders
 • gerechtelijke procedures: de aanwezigheid op de jeugdrechtbank, contacten met de consulenten, recht op een vertrouwenspersoon en een advocaat, inspraak en initiatief door kinderen en dit niet alleen in jeugdbescherming maar ook in andere procedures
 • de bekwaamheid van minderjarigen om contracten te sluiten
 • grondrechten: vrije meningsuiting, godsdienst en onderwijs, brief- en telefoongeheim, contact tussen familieleden, recht op opvoeding en rechtvaardige straffen, verbod op kinderarbeid,...
 • minderjarigen die een jeugddelict pleegden of schade veroorzaakten,  algemene vragen en specifieke afhandelingsvormen van jeugddelinquentie, bijvoorbeeld herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (Hergo), gemeenschapsdienst of leerprojecten
 • beroepsgeheim, wanneer mag ik spreken en met wie?
 • ...​

Mail je vraag naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

------------------------------

 • Aangemaakt op .

September 2020

Ontmoetingsdag 19 september in de Nekker.

GEANNULEERD

Gezien de Nationale Veiligheidsraad op 20/08/2020 besliste dat "de bubbel van 5" nog zeker tot eind september aangehouden wordt, zijn wij genoodzaakt onze jaarlijkse ontmoetingsdag – die op 19/09/2020 in DE NEKKER te Mechelen zou zijn doorgegaan – te annuleren.

VVP is een risicopubliek: van jong tot minder jong, vanuit verschillende provincies, enz…

Bovendien geeft “ontmoeten” op anderhalve meter afstand en vanuit de eigen bubbel weinig meerwaarde, denken we.

Jammer natuurlijk, maar niet getreurd: van zodra dit weer mag, zouden we graag een laagdrempelig ontmoetingsmoment organiseren. Geen voorinschrijvingen, gewoon ongedwongen samenkomen, met een gezellige babbel, een elleboogbegroeting, of misschien zelfs een knuffel...

Want wees eerlijk: daar hebben we nu toch allemaal nood aan? Hou de mailbox dus in de gaten!

Als het inschrijvingsgeld voor de ontmoetingsdag al betaald werd, dan zullen wij dit bedrag zo snel als mogelijk terugstorten.

 

Elkaar ondersteunen in deze bijzondere tijd.

SHARING IS CARING

Pleegzorgers en pleegkinderen hebben het in deze ontmoetings-arme periode  allesbehalve gemakkelijk. Na de zware semi lockdown in het voorjaar, waarbij de dagelijkse structuur helemaal wegviel, kwam de zomerperiode eraan. Ook de zomervakantie zag er totaal anders uit: jeugdkampen in bubbels, de verstrengde maatregelen eind juli....

Nu is het duidelijk dat deze bijzondere periode nog even zal aanhouden met mondmaskers op school, grote evenementen die niet doorgaan .... Minder ontmoetingskansen met pleegzorg. 

Uit eigen ervaring weten we dat tijdens deze periode een luisterend oor, een schouderklopje of gewoon even samen babbelen over onze pleegzorg avonturen helpt om er weer tegenaan te gaan. 

Daarom bieden we onze leden telefonische ondersteuning. 

Heb je een vraag of wil je even uitwisselen met een andere pleegzorger, aarzel niet ons te contacteren na 18 uur of in het weekend.

Je kan terecht bij:

 • Veerle Derous +32 474 45 27 69   (West Vlaanderen)
 • Marleen Durwael +32 479 34 94 66  (Vlaams Brabant en Limburg)
 • Karen Maes +32 484 56 09 43 (Antwerpen en Oost Vlaanderen)

 

Volgende activiteiten.

GEPLAND

Het bestuur hoopt uiteraard dat de corona-maatregelen ooit eens tot een verleden tijd zullen behoren en ontmoetingen terug zullen kunnen. Daarom werden voor de volgende jaren al enkele activiteiten ingepland en de nodige locaties vastgelegd.

De geplande activiteiten zijn terug te vinden op onze website onder de rubriek Agenda.

Speciaal aandachtspunt voor onze honkvaste deelnemers: het 2de VVP-weekend in 2021 gaat uitzonderlijk NIET door op het einde van de herfstvakantie (5 tot 7 november 2021) MAAR in het verlengde weekend van 11 november 2021 : van donderdag 11 november tem zondag 14 november 2021!!!

 

Ontmoetingen met pleegjongeren.

UITSTEL IS GEEN AFSTEL

Op onze (jammer maar helaas) geannuleerde ontmoetingsdag van 19 september stond oa een getuigenis van pleegjongeren op het programma. Bedoeling was om hen over hun ervaring in een pleeggezin te laten vertellen en over de aandachtspunten die zij geformuleerd hebben op de Grote Dialoogdag van 31 oktober 2019, georganiseerd door Pleegzorg Vlaanderen in het Vlaams Parlement.

We hopen uiteraard dit boeiend onderwerp terug te kunnen opnemen op een volgende activiteit – we houden jullie zeker op de hoogte!

Op die Dialoogdag in 2019 stelden pleegjongeren, pleeggasten, ouders en pleegzorgers hun aanbevelingen voor aan diverse mensen uit het werkveld.

De aanbevelingen van de pleegjongeren voor de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen zijn:

 • Zorg dat consulenten en pleegzorgbegeleiders opgeleid zijn om in een begrijpelijke taal te communiceren.
 • Zorg dat de hulp efficiënt is en er ook effectief is.
 • Jeugdrechters mogen jongeren niet als dossiers zien. Wees geen robot, maar zet het menselijke en de jongere centraal.
 • Wijs ons op onze rechten. Dat is een taak van iedereen.
 • Zorg voor een spaarpotje voor het moment wanneer we uit pleegzorg komen.
 • Zorg voor continuïteit. Er zijn te veel wissels in begeleiding, consulenten, advocaten.
 • Zorg voor een buddy-systeem binnen jeugdhulp waarbij het mogelijk is om als job trajectbegeleider, vertrouwenspersoon, peter of meter te zijn.
 • Zorg dat de werklast minder zwaar is.
 • Zorg dat hulp proactief is, want nu komt hulp vaak te laat. Er wordt te veel naar het fysieke gekeken, terwijl psychische problemen worden gezien als minder urgent.
 • Zorg voor betere nazorg die de overgang naar zelfstandigheid vergemakkelijkt. Door het ontbreken van een netwerk is dat nu dikwijls heel moeilijk.

Hier vind je het volledige verslag van deze Dialoogdag.

 

Fiscale aftrekbaarheid giften.

VERHOOGD

Op vrijdag 12 juni 2020 werd er door de federale regering een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming (wet Corona III, gepubliceerd op 23 juli in het Belgisch Staatsblad). Bij deze uitbreiding werd er ook gedacht aan de vrijwilligerssector.

De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen (zoals VVP vzw) van minstens € 40 per jaar wordt in 2020 (belastingaangifte 2021) verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!

 Ook het maximaal aftrekbare bedrag verhoogt: in 2019 was deze beperkt tot 10% van het totale netto-inkomen, voor 2020 wordt dit uitzonderlijk verhoogd tot 20% van het netto-inkomen.

 

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2020 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2020 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

 

-----------------------------------------------------

 • Aangemaakt op .

ONTMOETINGSDAG 2020

Ontmoetingsdag 19 september 2020 in de Nekker te Mechelen

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw (kortweg VVP vzw) organiseert al meer dan 35 jaar ontmoetingsmomenten voor pleegouders en pleeggezinnen.  Zou je graag andere pleegouders ontmoeten in een gezellige en ongedwongen sfeer? Kom dan gerust eens langs op onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Je leert er gelijkgezinden kennen, je komt op verhaal en je (pleeg)kinderen kunnen zich helemaal uitleven in een veilige omgeving.

WANNEER:                Zaterdag 19 september 2020 vanaf 09u30.

WAAR:                       Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum DE NEKKER, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 MECHELEN

PROGRAMMA:

 • 9u30: onthaal (met koffie, thee en fruitsap en mini-koffiekoeken)
 • 10u30: op de Grote Dialoogdag van Pleegzorg Vlaanderen deelden een aantal pleegjongeren hun ervaringen met beleidsmakers en pleegouders. Ze formuleerden hun noden opdat ze ook na het beëindigen van de pleegplaatsing een betere ondersteuning zouden kunnen krijgen. Het werd een boeiende voormiddag …

Op vraag dan de VVP willen deze jongeren ook op onze ontmoetingsdag hun getuigenis brengen. Achteraf is er ruimte voorzien voor uitwisseling en vragen.

En ondertussen kunnen de kinderen zich buiten vermaken; de VVP vzw zorgt voor opvang. Mocht je (pleeg-)kind of pleeggast specifieke opvangnoden hebben, laat het ons gerust weten.

 • 12u30: picknick. Breng jullie eigen lunchpakket mee, de VVP vzw zorgt voor lekkere soep.
 • Na de picknick is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, eventueel tijdens een wandeling in de mooie omgeving. Er is ook mogelijkheid tot zwemmen: recreatiedomein DE NEKKER heeft meerdere zwemgelegenheden. Vergeet dus zeker je zwemgerief niet! En voor de allerkleinsten is toegang tot het indoor-speelplein voorzien.
 • 17u00: aperitief, u aangeboden door VVP vzw
 • 18u00: vrijblijvende inschrijving voor het avondmaal

BIJDRAGE:

Deelname aan de ontmoetingsdag (inclusief ingang tot het provinciaal domein, onthaal, toegang tot binnenspeeltuin, sprekers, kinderopvang, aperitief): 

° Leden betalen 5,00 euro per persoon, met een max. van 20,00 euro per gezin.

° Niet-leden betalen 8,00 euro per persoon, met een max. van 30,00 euro per gezin.

Wie dit wenst, kan zich ter plaatse ook lid maken van onze vereniging; het lidgeld bedraagt 15,00 € per gezin per jaar.

Iedereen kan zich vrijblijvend inschrijven voor een verzorgde maaltijd ‘s avonds. Er is keuze uit :

 • volwassenen : “Oostends Vispannetje” of “Mechelse Koekoek” (telkens met kroketjes en groentjes) of  “vegetarische pasta”, inclusief één drankje en dessert: 16,00 euro p.p.
 • kinderen tot 12 jaar : “mini-curryworst met frietjes en sausjes” of “kinderspaghetti”, inclusief één drankje en dessert:   8,00 euro p.p.
 • kinderen tot 3 jaar eten gratis mee

Graag inschrijven via de website of door bijgevoegd formulier vóór 1 september 2020 volledig ingevuld terug te sturen naar Geert PETILLION (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en het corresponderende bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE51 7350 3410 2962 met vermelding van uw naam en “Ontmoetingsdag 2020”. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke VVP-groeten,

Namens het bestuur,

Geert PETILLION en Peter HAESAERT.

 

OPMERKING : indien deze ontmoetingsdag niet kan doorgaan omwille van bv. maatregelen mbt Corona zullen de betalingen uiteraard teruggestort worden.

 

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2020 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2020 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

 

Tot in september!

Hou je gezond.

Hou afstand.

-----------------------------------------------------

 • Aangemaakt op .

April 2020

Unsave the date

 

Corona en de VVP-activiteiten

Momenteel is het nog onduidelijk hoe lang de maatregelen van kracht zullen blijven. Daarom heeft het bestuur beslist om de Algemene Vergadering met ontmoetingsmoment van 25 april in Schoten af te gelasten.

Voor de Algemene Vergadering zoeken we nog een alternatief binnen de wettelijke mogelijkheden. De effectieve leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Resultaten enquête

Zoals U zich ongetwijfeld nog herinnert hebben we in oktober/november 2019 via de nieuwsbrief een enquête georganiseerd, waarbij we met behulp van 10 stellingen[1] bij onze lezers wilden aftoetsen of ze het eens zijn met onze beleidsvisie, en tegelijk ook welke beleids-stellingen daarbij volgens hen prioriteit verdienen.

Om het geheugen op te frissen vindt U hieronder deze stellingen nog eens terug:

 

 

De stellingen konden gescoord worden met een waarderingscijfer van 1 (ongewenst) tot 6 (noodzakelijk) 55 lezers hebben de enquête ingevuld en doorgezonden, waarvoor onze welgemeende dank.

Een eerste analyse van de resultaten gaf  een op het eerste zicht redelijk divers antwoordpatroon te zien, maar nader onderzoek heeft ons in staat gesteld om  onderstaand  een  wat meer coherente samenvatting te kunnen maken.  Deze samenvatting hebben we naar best vermogen aangevuld met de bedenkingen en suggesties van  kritische respondenten (in schuine druk).

We  mogen met zekerheid meedelen dat stelling 4 afgetekend het hoogste aantal voorkeurstemmen (score 6 en 5) in de wacht sleepte, met stellingen 5 en 6 als verdienstelijke tweede, en stellingen 3 en  7 op een zo goed als gedeelde derde plaats. Bovendien haalt stelling 3, in combinatie met de respons op stelling 2, eveneens een erg behoorlijke score. Dit is ook het geval voor stelling 10.

In mensentaal betekent dit  dat U de VVP in eerste instantie het liefste ziet als een kritische partner in het Vlaamse pleegzorglandschap, met bijzondere aandacht voor en opvolging van beleidsgerelateerde thema’s.

In verband hiermee vraagt iemand zich bijkomend af of VVP  (via een vzw/speciaal team) niet meer actief kan tussenkomen om in te gaan tegen beslissingen van pleegzorgdiensten en consulenten.

De verankering in het Vlaamse pleegzorglandschap wordt bovendien nog eens bevestigd in stelling 6, waarin de voorkeur wordt uitgesproken om de VVP structureel te laten samenwerken met Pleegzorg Vlaanderen. Ook een VVP-vertegenwoordiging in de provinciale diensten wordt blijkbaar als belangrijk ervaren, al wordt hierbij ook een kanttekening geplaatst dat het niet steeds even wenselijk is om de reeds sterke, mondige groep pleegzorgers nog bijkomend te gaan versterken op  overleg met doorgaans niet-georganiseerde ouders, pleegjongeren en pleeggasten.

Een andere bedenking betreft de term ‘structureel’, die een kritische  lezer liever vervangen zou zien door ‘actief’, omdat dit begrip meer de onafhankelijkheid van de VVP zou waarborgen.

Met een behoorlijke score voor stelling 7 vindt U blijkbaar dat we best toch ook nog contact houden/ actief samenwerken met onze Franstalige landgenoten/partners in Brussel en Wallonië, zeker wat betreft de federale thema’s (fiscaliteit, ouderschapsverlof,….)

Dgl. samenwerking  blijkt evenwel  niet zo evident voor alle respondenten , die bovendien tegelijkertijd zowel het ontwikkelen van een internationaal netwerk (stelling 8)  als van een eigen studiedienst niet dadelijk als een prioriteit beschouwen.

Het engagement van de VVP ziet U dan graag (verder) concreet als het aanbod van initiatieven in een leuke, ongedwongen sfeer, maar ook met ruimte voor vorming en informatie, al wordt in een opmerking wel gewezen op het belang van een goede afstemming met het bestaande aanbod vanuit de diensten en Pz Vlaanderen . Zichtbaarheid voor het publiek blijkt wel een belangrijk gegeven. Bovendien zetten we best in op waar we van nature  sterk in zijn, en dat is nog altijd ervaringsdeskundigheid.

Met deze resultaten hebben onze respondenten dus een duidelijke keuze gemaakt voor een 5-tal prioriteiten, die volgens hen richtinggevend zouden mogen zijn in het te voeren VVP-beleid in de (nabije) toekomst.

We willen iedereen daarvoor nog eens van harte danken, en willen vastbesloten de door U aangehaalde prioriteiten verder meenemen én beklemtonen in onze werking, hiervan wordt U op de hoogte gehouden in eerste instantie via onze nieuwsbrief, en vanzelfsprekend via de initiatieven die we hopen te blijven kunnen aanbieden.

 Ben

[1] De stellingen zijn gebaseerd op onze visietekst uit 2018 nav 35 jaar VVP. Deze tekst kan geraadpleegd worden op onze website www.pleegouders.be

 

Pleegzorg in Coronatijden

Om de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, heeft het Agentschap Opgroeien enkele maatregelen genomen binnen Jeugdhulp.

 

De Coronacrisis raakt iedereen. Maar voor pleeggezinnen, met vaak volle agenda’s, is het extra complex.

We realiseren ons als VVP dat het angstige tijden zijn voor ouders en grootouders die hun (pleeg)kinderen opvoeden. Je behoort als opvoeder immers tot een kwetsbare groep, terwijl je tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hebt voor jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Naast een angstige tijd, is het waarschijnlijk ook een vermoeiende tijd. Waar kinderen eerst naar de opvang, school en/of werk gingen, zijn ze nu de hele dag thuis. Wij kunnen ons voorstellen dat het een hele belasting is om de kinderen zonder onderbreking om je heen te hebben.

Blijf gezond en hou je aan de richtlijnen

Deze situatie is voor iedereen nieuw en zal van ons allemaal aanpassingen en maatwerk vragen. Hou je aan richtlijnen om gezondheidsrisico’s te vermijden en het virus niet verder te verspreiden. Overleg met hulpverleners, ouders en familie van je pleegkind en andere betrokkenen over wat mogelijk is en laat weten wat jij als pleegouder nodig hebt om goed voor je pleegkind te kunnen zorgen.

 

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2020 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2020 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

 

Alvast bedankt voor jullie steun.

Hou je gezond.

Hou afstand.

-----------------------------------------------------

 • Aangemaakt op .

Maart 2020

Save the date

Op zaterdag 25 april 2020 houdt de VVP haar algemene vergadering.

Zoals steeds koppelen we hieraan een ontmoetingsmoment met activiteiten voor jong en oud. Dit zal doorgaan aan het speelplein Horst in Schoten, net als vorig jaar.

Wil je meer weten, hou dan onze volgende nieuwsbrief in de gaten.

Reserveer deze datum alvast in je agenda.

 

Van onze reporter ter plaatse

Alweer een geslaagd VVP weekend, dit keer in Die Loyale in Maldegem.

Locatie en infrastructuur

Afgelopen weekend ging door in jeugdherberg Die Loyale te Maldegem. Een locatie die zowel met het openbaar vervoer als met de auto zeer goed bereikbaar was.

Ondanks het initieel oubollige zicht dat de lokalen aan de buitenkant uitstralen bleek het best wel een gezellige jeugdherberg met verschillende en voldoende units te zijn. Naast de verschillende aparte slaap- en leefruimtes waren er ook twee grote gemeenschappelijke zalen.

Er waren verschillende soorten slaapkamers die werden toegewezen naar gelang het aantal personen per gezin. De units kunnen zeker omschreven worden als voldoende uitgerust doch ze halen zeker geen drie sterren.

De gemeenschappelijke ruimtes waren ook niet modern, plaats was er echter wel zeker voldoende. Het was ook zeker een pluspunt dat er twee gemeenschappelijke ruimtes voorzien waren, dit maakte dat de kinderen onder ons hun eigen indoor speeltuin in gebruik konden nemen zonder hierbij de praatjes van de volwassenen met tal van geluidsoverlast te storen.

De eetplaats was wel wat aan de nipte kant qua aantal plaatsen, hetgeen de zaak echter wel gezellig maakte.

Er was ook een grote tuin met bijhorende attracties voor de kinderen. Afgaande op de aantal uren dat de kinderen, ondanks de soms slechte weersomstandigheden, buiten gespeeld hebben was deze tuin zeker in orde.

Er waren, voor wat onze groep betrof, ook ruim voldoende parkeerplaatsen.

Er waren naambadges voorzien deze keer, ze waren zo mooi dat het jammer was dat we ze niet mochten meenemen. Misschien kan dit volgende keer voorzien worden als souvenir?

Eten

Een volgende –niet onbelangrijk- onderwerp is het eten. Het eten was zeker in orde. Er werden twee warme maaltijden voorzien op zaterdagavond en zondagmiddag. Beiden zeker verzorgd. De overige maaltijden waren broodmaaltijden, deze waren ook zeker in orde. Verse fruitsap en tabasco zouden het plaatje helemaal compleet gemaakt hebben.

Activiteiten

Zaterdag na het middageten vertrokken we met zijn allen naar Yeti Eeklo. Iedereen kreeg de keuze om een spelletje bowling te spelen, proberen te ontsnappen uit een van de escaperooms of dolle pret te beleven in de indoorspeeltuin. Kortom: een leuke middag en voor iedereen wat wils. Het was ook aangenaam dat er voor iedereen een drankbonnetje werd voorzien.

Sfeer en gezelligheid

De sfeer en de gezelligheid waren zeker in orde, zelfs tot in de late uurtjes. Er waren momenten waarop iedereen gezellig bij elkaar kon gaan zitten om een babbeltje te slaan, een gezelschapsspel te spelen, te dansen, te spelen in de tuin ed. De pintjes aan één euro maakten het ook zeker de moeite waard om wat langer te blijven zitten. Een aanbeveling zou kunnen zijn om per weekend een vast moment in te plannen waarop een expert of een ervaringsdeskundige een relevant thema rond pleegzorg kan uiteenzetten/ bespreken.

Er kan zeker geconcludeerd worden dat alle aanwezigen het er over eens zullen zijn dat het zeer aangenaam is dat mensen, via de werking van deze organisatie, verenigd worden en de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te delen.

Ikzelf heb wederom zeer mooie, warme en inspirerende mensen ontmoet. Het doet me steeds deugd om te zien met hoeveel liefde en toewijding er wordt gezorgd voor de kinderen, kinderen die niet altijd allemaal een eerlijke start gekregen hebben. Ik ben ervan overtuigd, omdat ik het zelf heb meegemaakt, dat de liefde van een pleegouder zeer betekenisvol is.

Graag tot een volgende keer.

GDV

 

Kleurrijk

De nieuwe Kleurrijk strikt Ronny Mosuse voor een interview: "Mijn pleeggezin heeft mij gevormd tot wie ik nu ben".

Het tijdschrift Kleurrijk, tot nu toe een initiatief van de provinciale pleegzorgdienst Antwerpen, steekt in een nieuw kleedje.

Vanaf 2020 zal Kleurrijk één keer per kwartaal verdeeld worden over heel Vlaanderen, telkens in een aangepaste versie per provincie. Pleegzorgers ontvingen het eerste exemplaar van de vernieuwde Kleurrijk ondertussen in de brievenbus. In de 5 versies lees je onder andere hoe Ronny Mosuse zijn tijd als pleegkind ervaren heeft.

Wil je het tijdschrift lezen en heb je het niet ontvangen, of wil je wel eens weten wat er in de versie van de andere provincies staat, kijk dan even op de website van Pleegzorg Vlaanderen (https://www.pleegzorgvlaanderen.be/nieuws/gloednieuw-tijdschrift-voor-pleegzorgers-gelanceerd).

 @ Pleegzorg Vlaanderen: waar kunnen mensen terecht die het tijdschrift niet op papier ontvangen hebben maar toch geïnteresseerd zijn?

 

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2020 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2020 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

 

Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot op een volgende activiteit.


 


 
 • Aangemaakt op .