• Start

April 2020

Unsave the date

 

Corona en de VVP-activiteiten

Momenteel is het nog onduidelijk hoe lang de maatregelen van kracht zullen blijven. Daarom heeft het bestuur beslist om de Algemene Vergadering met ontmoetingsmoment van 25 april in Schoten af te gelasten.

Voor de Algemene Vergadering zoeken we nog een alternatief binnen de wettelijke mogelijkheden. De effectieve leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Resultaten enquête

Zoals U zich ongetwijfeld nog herinnert hebben we in oktober/november 2019 via de nieuwsbrief een enquête georganiseerd, waarbij we met behulp van 10 stellingen[1] bij onze lezers wilden aftoetsen of ze het eens zijn met onze beleidsvisie, en tegelijk ook welke beleids-stellingen daarbij volgens hen prioriteit verdienen.

Om het geheugen op te frissen vindt U hieronder deze stellingen nog eens terug:

 

 

De stellingen konden gescoord worden met een waarderingscijfer van 1 (ongewenst) tot 6 (noodzakelijk) 55 lezers hebben de enquête ingevuld en doorgezonden, waarvoor onze welgemeende dank.

Een eerste analyse van de resultaten gaf  een op het eerste zicht redelijk divers antwoordpatroon te zien, maar nader onderzoek heeft ons in staat gesteld om  onderstaand  een  wat meer coherente samenvatting te kunnen maken.  Deze samenvatting hebben we naar best vermogen aangevuld met de bedenkingen en suggesties van  kritische respondenten (in schuine druk).

We  mogen met zekerheid meedelen dat stelling 4 afgetekend het hoogste aantal voorkeurstemmen (score 6 en 5) in de wacht sleepte, met stellingen 5 en 6 als verdienstelijke tweede, en stellingen 3 en  7 op een zo goed als gedeelde derde plaats. Bovendien haalt stelling 3, in combinatie met de respons op stelling 2, eveneens een erg behoorlijke score. Dit is ook het geval voor stelling 10.

In mensentaal betekent dit  dat U de VVP in eerste instantie het liefste ziet als een kritische partner in het Vlaamse pleegzorglandschap, met bijzondere aandacht voor en opvolging van beleidsgerelateerde thema’s.

In verband hiermee vraagt iemand zich bijkomend af of VVP  (via een vzw/speciaal team) niet meer actief kan tussenkomen om in te gaan tegen beslissingen van pleegzorgdiensten en consulenten.

De verankering in het Vlaamse pleegzorglandschap wordt bovendien nog eens bevestigd in stelling 6, waarin de voorkeur wordt uitgesproken om de VVP structureel te laten samenwerken met Pleegzorg Vlaanderen. Ook een VVP-vertegenwoordiging in de provinciale diensten wordt blijkbaar als belangrijk ervaren, al wordt hierbij ook een kanttekening geplaatst dat het niet steeds even wenselijk is om de reeds sterke, mondige groep pleegzorgers nog bijkomend te gaan versterken op  overleg met doorgaans niet-georganiseerde ouders, pleegjongeren en pleeggasten.

Een andere bedenking betreft de term ‘structureel’, die een kritische  lezer liever vervangen zou zien door ‘actief’, omdat dit begrip meer de onafhankelijkheid van de VVP zou waarborgen.

Met een behoorlijke score voor stelling 7 vindt U blijkbaar dat we best toch ook nog contact houden/ actief samenwerken met onze Franstalige landgenoten/partners in Brussel en Wallonië, zeker wat betreft de federale thema’s (fiscaliteit, ouderschapsverlof,….)

Dgl. samenwerking  blijkt evenwel  niet zo evident voor alle respondenten , die bovendien tegelijkertijd zowel het ontwikkelen van een internationaal netwerk (stelling 8)  als van een eigen studiedienst niet dadelijk als een prioriteit beschouwen.

Het engagement van de VVP ziet U dan graag (verder) concreet als het aanbod van initiatieven in een leuke, ongedwongen sfeer, maar ook met ruimte voor vorming en informatie, al wordt in een opmerking wel gewezen op het belang van een goede afstemming met het bestaande aanbod vanuit de diensten en Pz Vlaanderen . Zichtbaarheid voor het publiek blijkt wel een belangrijk gegeven. Bovendien zetten we best in op waar we van nature  sterk in zijn, en dat is nog altijd ervaringsdeskundigheid.

Met deze resultaten hebben onze respondenten dus een duidelijke keuze gemaakt voor een 5-tal prioriteiten, die volgens hen richtinggevend zouden mogen zijn in het te voeren VVP-beleid in de (nabije) toekomst.

We willen iedereen daarvoor nog eens van harte danken, en willen vastbesloten de door U aangehaalde prioriteiten verder meenemen én beklemtonen in onze werking, hiervan wordt U op de hoogte gehouden in eerste instantie via onze nieuwsbrief, en vanzelfsprekend via de initiatieven die we hopen te blijven kunnen aanbieden.

 Ben

[1] De stellingen zijn gebaseerd op onze visietekst uit 2018 nav 35 jaar VVP. Deze tekst kan geraadpleegd worden op onze website www.pleegouders.be

 

Pleegzorg in Coronatijden

Om de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, heeft het Agentschap Opgroeien enkele maatregelen genomen binnen Jeugdhulp.

 

De Coronacrisis raakt iedereen. Maar voor pleeggezinnen, met vaak volle agenda’s, is het extra complex.

We realiseren ons als VVP dat het angstige tijden zijn voor ouders en grootouders die hun (pleeg)kinderen opvoeden. Je behoort als opvoeder immers tot een kwetsbare groep, terwijl je tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hebt voor jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Naast een angstige tijd, is het waarschijnlijk ook een vermoeiende tijd. Waar kinderen eerst naar de opvang, school en/of werk gingen, zijn ze nu de hele dag thuis. Wij kunnen ons voorstellen dat het een hele belasting is om de kinderen zonder onderbreking om je heen te hebben.

Blijf gezond en hou je aan de richtlijnen

Deze situatie is voor iedereen nieuw en zal van ons allemaal aanpassingen en maatwerk vragen. Hou je aan richtlijnen om gezondheidsrisico’s te vermijden en het virus niet verder te verspreiden. Overleg met hulpverleners, ouders en familie van je pleegkind en andere betrokkenen over wat mogelijk is en laat weten wat jij als pleegouder nodig hebt om goed voor je pleegkind te kunnen zorgen.

 

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2020 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2020 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

 

Alvast bedankt voor jullie steun.

Hou je gezond.

Hou afstand.

-----------------------------------------------------

 • Aangemaakt op .

Maart 2020

Save the date

Op zaterdag 25 april 2020 houdt de VVP haar algemene vergadering.

Zoals steeds koppelen we hieraan een ontmoetingsmoment met activiteiten voor jong en oud. Dit zal doorgaan aan het speelplein Horst in Schoten, net als vorig jaar.

Wil je meer weten, hou dan onze volgende nieuwsbrief in de gaten.

Reserveer deze datum alvast in je agenda.

 

Van onze reporter ter plaatse

Alweer een geslaagd VVP weekend, dit keer in Die Loyale in Maldegem.

Locatie en infrastructuur

Afgelopen weekend ging door in jeugdherberg Die Loyale te Maldegem. Een locatie die zowel met het openbaar vervoer als met de auto zeer goed bereikbaar was.

Ondanks het initieel oubollige zicht dat de lokalen aan de buitenkant uitstralen bleek het best wel een gezellige jeugdherberg met verschillende en voldoende units te zijn. Naast de verschillende aparte slaap- en leefruimtes waren er ook twee grote gemeenschappelijke zalen.

Er waren verschillende soorten slaapkamers die werden toegewezen naar gelang het aantal personen per gezin. De units kunnen zeker omschreven worden als voldoende uitgerust doch ze halen zeker geen drie sterren.

De gemeenschappelijke ruimtes waren ook niet modern, plaats was er echter wel zeker voldoende. Het was ook zeker een pluspunt dat er twee gemeenschappelijke ruimtes voorzien waren, dit maakte dat de kinderen onder ons hun eigen indoor speeltuin in gebruik konden nemen zonder hierbij de praatjes van de volwassenen met tal van geluidsoverlast te storen.

De eetplaats was wel wat aan de nipte kant qua aantal plaatsen, hetgeen de zaak echter wel gezellig maakte.

Er was ook een grote tuin met bijhorende attracties voor de kinderen. Afgaande op de aantal uren dat de kinderen, ondanks de soms slechte weersomstandigheden, buiten gespeeld hebben was deze tuin zeker in orde.

Er waren, voor wat onze groep betrof, ook ruim voldoende parkeerplaatsen.

Er waren naambadges voorzien deze keer, ze waren zo mooi dat het jammer was dat we ze niet mochten meenemen. Misschien kan dit volgende keer voorzien worden als souvenir?

Eten

Een volgende –niet onbelangrijk- onderwerp is het eten. Het eten was zeker in orde. Er werden twee warme maaltijden voorzien op zaterdagavond en zondagmiddag. Beiden zeker verzorgd. De overige maaltijden waren broodmaaltijden, deze waren ook zeker in orde. Verse fruitsap en tabasco zouden het plaatje helemaal compleet gemaakt hebben.

Activiteiten

Zaterdag na het middageten vertrokken we met zijn allen naar Yeti Eeklo. Iedereen kreeg de keuze om een spelletje bowling te spelen, proberen te ontsnappen uit een van de escaperooms of dolle pret te beleven in de indoorspeeltuin. Kortom: een leuke middag en voor iedereen wat wils. Het was ook aangenaam dat er voor iedereen een drankbonnetje werd voorzien.

Sfeer en gezelligheid

De sfeer en de gezelligheid waren zeker in orde, zelfs tot in de late uurtjes. Er waren momenten waarop iedereen gezellig bij elkaar kon gaan zitten om een babbeltje te slaan, een gezelschapsspel te spelen, te dansen, te spelen in de tuin ed. De pintjes aan één euro maakten het ook zeker de moeite waard om wat langer te blijven zitten. Een aanbeveling zou kunnen zijn om per weekend een vast moment in te plannen waarop een expert of een ervaringsdeskundige een relevant thema rond pleegzorg kan uiteenzetten/ bespreken.

Er kan zeker geconcludeerd worden dat alle aanwezigen het er over eens zullen zijn dat het zeer aangenaam is dat mensen, via de werking van deze organisatie, verenigd worden en de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te delen.

Ikzelf heb wederom zeer mooie, warme en inspirerende mensen ontmoet. Het doet me steeds deugd om te zien met hoeveel liefde en toewijding er wordt gezorgd voor de kinderen, kinderen die niet altijd allemaal een eerlijke start gekregen hebben. Ik ben ervan overtuigd, omdat ik het zelf heb meegemaakt, dat de liefde van een pleegouder zeer betekenisvol is.

Graag tot een volgende keer.

GDV

 

Kleurrijk

De nieuwe Kleurrijk strikt Ronny Mosuse voor een interview: "Mijn pleeggezin heeft mij gevormd tot wie ik nu ben".

Het tijdschrift Kleurrijk, tot nu toe een initiatief van de provinciale pleegzorgdienst Antwerpen, steekt in een nieuw kleedje.

Vanaf 2020 zal Kleurrijk één keer per kwartaal verdeeld worden over heel Vlaanderen, telkens in een aangepaste versie per provincie. Pleegzorgers ontvingen het eerste exemplaar van de vernieuwde Kleurrijk ondertussen in de brievenbus. In de 5 versies lees je onder andere hoe Ronny Mosuse zijn tijd als pleegkind ervaren heeft.

Wil je het tijdschrift lezen en heb je het niet ontvangen, of wil je wel eens weten wat er in de versie van de andere provincies staat, kijk dan even op de website van Pleegzorg Vlaanderen (https://www.pleegzorgvlaanderen.be/nieuws/gloednieuw-tijdschrift-voor-pleegzorgers-gelanceerd).

 @ Pleegzorg Vlaanderen: waar kunnen mensen terecht die het tijdschrift niet op papier ontvangen hebben maar toch geïnteresseerd zijn?

 

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2020 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2020 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

 

Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot op een volgende activiteit.


 


 
 • Aangemaakt op .

Die Loyale

Beste leden en sympathisanten,

 

MET DE VVP OP WEEKEND

DIE LOYALE”, MALDEGEM

28 februari – 1 maart 2020

 

Jeugdherberg DIE LOYALE is een echt familiehostel. Beheerster Griet groeide er zelf op en nam een tijd geleden de fakkel over van haar ouders. Het hostel bestaat uit een volledig gerenoveerde dokterswoning (1930-stijl) en een modern nieuw paviljoen met comfortabele kamers met eigen badkamer. 

De jeugdherberg ligt op een afgesloten domein dat enkel toegankelijk is voor gasten. Kinderen kunnen zo naar hartenlust spelen in de grote speeltuin of op de sportvelden.

Maldegem ligt in het Meetjesland, een minder bekende regio in Oost-Vlaanderen. De streek is perfect om ver weg van de drukte te wandelen en fietsen in de prachtige bossen, open velden en een uniek krekengebied. Ook het natuurgebied het Zwin ligt binnen handbereik. Of spring eens binnen bij de noorderburen en ontdek het gezellige Sluis ...

 

De VVP reserveerde DIE LOYALE voor u van vrijdag 28 februari tot en met zondag 1 maart 2020.  Je verblijft er in comfortabele kamers van 2 tot 6 personen. Wij hopen u alvast allemaal massaal te mogen ontmoeten!


Praktisch:

 • Het weekend start met het avondmaal op vrijdagavond; de kamers zijn beschikbaar vanaf 17u00. We eindigen op zondag na het middagmaal.
 • Bij aankomst ontvang je een lakenpakket waarmee je zelf je bed opmaakt. Handdoeken zijn exclusief, maar je kunt ze wel huren in de hostel (1,50 euro per stuk). Babybedje nodig? Geen probleem; laat het ons gewoon efkes weten.
 • Jeugdherberg DIE LOYALE is gelegen aan de Gentse Steenweg 124 te 9990 MALDEGEM.
 • DIE LOYALE is ook met het openbaar vervoer bereikbaar:

Neem de trein naar Station Brugge.

Daar neem je Bus 58 (Brugge – Eeklo – Gent) en je stapt af aan halte Maldegem Ommeloper; de busrit duurt ongeveer 30 min en de bus stopt vlakbij de jeugdherberg.

 

Zoals steeds zijn de weekends voorbehouden voor leden.

Niet-leden kunnen deelnemen mits een kleine meerprijs. Je kan natuurlijk ook nog snel lid worden en genieten van alle voordelen door 15 euro (= jaarbijdrage voor het volledige gezin, gedomicilieerd op hetzelfde adres) te storten (klik hier). Tarieven, zie inschrijvingsformulier.

 Inschrijven vóór vrijdag 21 februari 2020.

 

Inschrijven via webste klik hier of via formulier in bijlage.

 

Namens het VVP-bestuur,

 

Geert Petillion en Peter Haesaert - organisatie ontmoetingen


 
 • Aangemaakt op .

2020

Beste leden en sympathisanten,

 

 

 

Volgens sommige bronnen mag je tot 15 januari elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. Andere houden het op eind januari. Wij sluiten ons dus aan bij deze laatste lichting.

Onze allerbeste wensen voor een voorspoedig en gezond 2020 voor u en uw gezin en dit alles overgoten met veel vriendschap en genot. En we krijgen dus een dag extra om er een prachtig jaar van te maken!!

Eerst even terugblikken op 2019.

Onze 2 weekends (De Wullok in Blankenberge en Bielebale in Brasschaat) waren terug een schot in de roos en hebben voor onze pleeggezinnen en pleeggasten gezorgd voor een aangename verpozing. Ook de ontmoetingsdagen (in Schoten, Harelbeke en Ronse) werden gesmaakt, oa dank zij onze gastsprekers Nancy Leysen (auteur van het boek “Voor altijd mijn kind”) en Jan Brocatus, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen.

Pleegzorg werd ook regelmatig in de verf gezet (de Grote Dialoogdag in het Vlaams Parlement en de Week van de Pleegzorg, met oa de actie van de Rode Duivels, de taartenactie, het programma Make Belgium Great Again,…).

Ook voor 2020 wil onze bestuursploeg zich volop inzetten. Reeds gekende data en activiteiten:

 • WE in Maldegem Die Loyale van 28 februari tot 1 maart
 • Algemene Vergadering + ontmoetingsdag op 25 april
 • WE in Westerlo Boswachtershuis van 6 tot  8 november

Meer details volgen via de Nieuwsbrieven of via de Agenda.  

In een volgende Nieuwsbrief zullen we ook de resultaten van de enquête meegeven.

Daarnaast willen we ons blijven inzetten om pleegzorg nog bekender en aantrekkelijker te maken.  We willen wegen op het beleid om dat te bereiken. Tot slot willen we er ook zijn voor elkaar, op activiteiten en op sociale media (VVP op facebook).

Wil je ons helpen? Als bestuurslid of om af en toe een artikel te schrijven voor onze Nieuwsbrief of om ervaringen te delen met andere pleeggezinnen of om een bepaalde activiteit te helpen organiseren of …?  Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De start van een nieuw jaar betekent ook een oproep tot HERNIEUWING LIDGELD (of om als nieuw lid toe te treden tot onze vereniging).

Inderdaad, om onze activiteiten betaalbaar te kunnen houden en de vaste organisatiekosten te kunnen dragen, doen we een warme oproep tot hernieuwing lidgeld 2020 of om nieuw lid te worden van VVP vzw.

Willen jullie ons (verder) steunen: lid worden.

Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot op een volgende activiteit.

Het bestuur

 
 • Aangemaakt op .

Winterkrantje

Minder belastingen betalen? Wees er snel bij!

Ontving je de laatste tijd ook verschillende brieven om een goed doel te steunen in 2019. En dan moet de Warmste Week nog beginnen!

Toch hopen we dat je de VVP het hele jaar een warm hart toedraagt en mocht je nog wat ruimte op je budget hebben voor het goede doel: bij ons krijg je wél een fiscaal attest, zodat vadertje staat een deel van je gift mee betaalt.

Met jullie steun kunnen we er voor zorgen dat de kinderen en jongeren van pleeggezinnen voor een prikje aan activiteiten kunnen deelnemen en wees er maar zeker van, ze zijn er jullie heel dankbaar voor.

Stort vóór 31 december 2019 (maar wacht best niet tot de laatste dag!) minstens 40 euro op onze kangoeroerekening BE81 7470 2416 2424 met vermelding “gift 2019 + naam + voornaam” en we bezorgen je begin 2020 een fiscaal attest voor de aangifte van de personenbelasting.

 

VVP op de Grote Dialoogdag

Op 31 oktober 2019 was het weer zover.

De Grote Dialoogdag vond plaats in de gebouwen van het Vlaams Parlement. In 4 workshops kregen we te horen, of beter nog ondervonden we aan de lijve, waar het schoentje soms nog knelt voor pleegjongeren, pleeggasten, pleegzorgers en ouders van kinderen in pleegzorg. Sven Pichal leidde ons na de lunch door de vragenronde tot aan de engagementsverklaring in naam van de Vlaamse Minister van Welzijn.

Ook VVP was aanwezig op de Grote Dialoogdag en we waren onder de indruk van de wijze waarop de pleegjongeren hun workshop hadden voorbereid. Elke doelgroep heeft op zijn manier een steentje bijgedragen aan een geslaagde dag. Pleegzorg Vlaanderen verdient een pluim voor de organisatie van deze hoogdag van de Pleegzorg.

Er blijven nog wel wat vragen onbeantwoord, zowel concrete items die tijdens de vragenronde niet aan bod kwamen als bedenkingen vanuit de workshops van de doelgroepen die de engagementsverklaring niet gehaald hebben. Dus blijft de VVP zich inzetten, samen met alle actoren op het terrein, om pleegzorg nog bekender én beter te maken, zodat de wachtlijsten kunnen weggewerkt worden. Draag je Pleegzorg een warm hart toe en heb je wat ‘engagement’ op overschot, contacteer ons dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie over de Grote Dialoogdag, kijk even op: https://www.pleegzorgvlaanderen.be/nieuws/overheid-toont-engagement-voor-kwalitatieve-pleegzorg-vlaanderen

 

VVP op weekend in Bielebale Brasschaat

Daags na de Grote Dialoogdag was Brasschaat ‘the place to be’ voor VVP. Voor wie denkt dat je alleen mee op weekend kan als je jonge pleegkinderen hebt, die heeft het mis. Iedereen met een hart voor pleegzorg is welkom, dat maakt het de actieve pleeggezinnen alleen maar gemakkelijker om van het weekend te genieten. Diversiteit troef!

Het is altijd een beetje spannend als we een nieuwe locatie uittesten, maar wat een meevaller was Bielebale in Brasschaat!

Het weekend werd goed ingezet met een teambuilding op de spoorfietsen. We konden duidelijk vaststellen dat er met de conditie van de VVP-ers niets mis is. Ondertussen brachten Geert, Hilde, Luc, Peter, Veerle en Shirley alles in orde om de fietsers goed te ontvangen, want wat is er belangrijker na een middagje trappen dan eten, drinken en goed slapen. Oh ja Geert, voor de meeste jongeren is ook WIFI levensnoodzakelijk. Met wat goede afspraken hebben we een goed evenwicht gevonden.

Zaterdag konden we genieten van de omgeving: een schitterend park, een gepassioneerde gids die ons liet zien hoe de bomen ons in het oog hielden, zwemmen in het grote zwembad en ondertussen zorgden een hele ploeg onder leiding van Hilde voor de versterking van de innerlijke mens.

Het weekend was alweer veel te snel voorbij, maar we keren hier nog terug. En voor wie zo lang niet kan wachten, raadpleeg onze agenda voor de volgende bijeenkomsten: https://www.pleegouders.be/agenda.

 

Ook dit jaar was er een Week van de Pleegzorg

Een taart in een brievenbus. Onwaarschijnlijk ? Sinds de week van de pleegzorg niet meer. Pleegouders werden voor hun inspanningen bedankt met een taart van Pleegzorg Vlaanderen. De taarten vlogen daarna letterlijk rond op allerlei sociale media. Fiere pleegmama’s en papa’s , pleegzussen – en broers, pleegkinderen poseerden met een grote lach op hun gezicht en met …. De taart.  Dag in dag uit staan de pleegouders klaar om er het beste van te maken, soms in moeilijke omstandigheden, dan is een taart wel op zijn plaats. Bedankt Pleegzorg Vlaanderen voor de taart en bedankt pleegouders voor jullie onbeperkte inzet, dag in dag uit.

Ook de politiek vergat de week van de pleegzorg niet, er verschenen Visuals bij de verschillende partijen op sociale media met een bedanking voor onze inzet en er werd de belofte gemaakt om nog meer werk van betere omkadering en ondersteuning te maken. Zo maakte sp.a zich sterk om nog meer zorg en omkadering te bieden voor zwaar gekwetste en fysiek beschadigde kinderen die in een pleeggezin terecht komen. Want soms is liefde voor een kind alleen niet genoeg. Groen maakte naast de bedanking ook een voornemen: zij zijn samen met pleegouders pleitbezorger van een echt volwaardig tijdskrediet en ouderschapsverlof voor pleegouders. De huidige verlofsystemen zijn voor vele pleegouders nog ontoereikend. Bovendien willen zij dat iedereen, ouder of pleegouder, dezelfde kansen krijgt.

CD&V , NVA en Open VLD focusten op wat ze al bereikten de vorige legislatuur: pleegzorgverlof gedurende zes weken bij een nieuwe pleegplaatsing, meer middelen om pleegzorg bekend te maken, een duidelijke keuze voor pleegzorg als eerste optie in een problematische gezinsplaatsing na een uithuisplaatsing.

Als VVP zijn we blij met deze aandacht en erkenning en we hopen dat deze goede voornemens tijdens de week van de pleegzorg ook zullen omgezet worden in beleid.

 • Aangemaakt op .