Enquête 2019

 

enquête beeld

Beste lezer,

Zoals je ongetwijfeld wel weet is het pleegzorglandschap in Vlaanderen in het recente verleden  grondig geprofessionaliseerd en gestroomlijnd met o.a. een centrale partnerorganisatie (Pleegzorg Vlaanderen) en per provincie één centrale Pleegzorgdienst.

Als VVP (Vlaamse Vereniging voor Pleegzorg), oorspronkelijk opgericht als belangenverdediger van pleegouders,  dienen we ons in deze nieuwe structuren te herpositioneren. Het centrale gegeven hierbij blijft dat we wensen op te treden als vertegenwoordigers en belangenbehartigers van pleegzorgers, - kinderen en -gasten.

Voor twee jaar vierde onze VVP haar 35-jarig bestaan. Nav deze verjaardag werd in Schoten een feestelijke dag  georganiseerd met o.a. een academische zitting en tal van leuke activiteiten voor onze pleegkinderen en-gasten.

Op de academische zitting hebben we ons ‘manifest VVP’ voorgesteld waarin we verleden en heden van de VVP hebben geschetst en waar we ook onze prioriteiten voor de toekomst hebben willen verduidelijken. Dit manifest diende als basis voor een intentieverklaring met onze prioritaire beleidslijnen.

We willen in de toekomst graag meepraten namens pleegzorgers en sympathisanten en daarom  hebben we uit deze intentieverklaring 10 stellingen gedistilleerd, die we onder de vorm van een enquête aan onze lezers willen voorleggen.

Mogen we bij deze op jouw medewerking rekenen en je vriendelijk vragen de enquête in te vullen. We waarborgen de anonimiteit van alle respondenten, tenzij je via het invullen van een mailadres te kennen geeft dat je wenst mee te werken.

 

Met onze hartelijke dank voor jouw aandacht en opvolging,

 

Geert Petillion, voorzitter

De raad van bestuur VVP vzw

  • Aangemaakt op .