Februari 2021

 DANKJEWEL – MERCI – DANKE

 Van 27 februari tot 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Ook pleegzorgers zijn vrijwilligers; vandaar dat we ze extra in de bloemetjes willen zetten!

Namens zovelen: dank voor jullie inzet!

 

 

DANKJEWEL – MERCI – DANKE (bis)

Ook de VVP werkt uitsluitend met vrijwilligers. En zij doen het met veel liefde en engagement. In 2020 hebben we maar weinig activiteiten kunnen organiseren; maar we houden ons klaar om terug uit de startblokken te schieten en terug samen te komen van zodra de versoepelingen het toelaten.

Dank ook aan de vele leden en milde gevers die ons door de jaren financieel gesteund hebben. We hopen ook in 2021 op jullie bijdrage te kunnen rekenen, door  (opnieuw) lid te worden (€ 15,00 per gezin) of door een gift te storten (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40,00).

Meer info op onze website https://www.pleegouders.be/lid-worden

 

GEZOCHT VOOR ONS BESTUUR

Wil je mee jouw schouders onder de werking van onze vereniging zetten?

We zoeken nieuwe kandidaat-bestuursleden. Ook al beperk je graag jouw bijdrage tot een specifiek  item (coördinatie Nieuwsbrief, IT-ondersteuning, deelname aan de werkgroep Beleid, …): je bent zeker welkom!

Geïnteresseerd of verwacht je meer info? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Graag jouw kandidatuur indienen vóór zaterdag 27 maart. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Algemene Vergadering van 24 april.

 

OUDERSCHAPSVERLOF

In onze Kersteditie (december 2020) hadden we het al over de verschillende soorten verlof en de nood aan ouderschapsverlof voor pleegzorgers.

De commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel enkele wetsvoorstellen.

Het zal je maar overkomen:

 • jij en je collega verwachten een kindje en al weken zijn jullie plannen aan het maken over de kinderkamer en de kleding. En dan is het zo ver en krijgen jullie in dezelfde week het kindje maar dan volgt ook de grote ontgoocheling: jouw collega kan 15 weken bekomen en wennen aan de nieuwe situatie, terwijl jij het met 6 weken pleegouderverlof moet doen;
 • een jaar later  zijn die baby'tjes van toen opgroeiende peuters, jullie merken allebei dat voltijds werken en opvoeden best wel zwaar is. Samen gaan jullie op zoek naar mogelijkheden om tijdelijk minder te gaan werken. Groot is de teleurstelling als blijkt dat je collega recht heeft op vier maanden ouderschapsverlof die ze bovendien kan spreiden over 1/5 de. Hiervoor krijgt ze een tegemoetkoming van de overheid, behoudt ze haar voltijdse job en kan ze toch  4/5 de gaan werken wat de zorg voor het kindje draagbaar en financieel haalbaar maakt. Jij daarentegen hebt dit recht op tijdelijke onderbreking niet.

De voorbije jaren zijn er wel verschillende tegemoetkomingen goedgekeurd:

 • pleegzorgverlof van zes dagen per jaar per gezin voor gebeurtenissen die te maken hebben met de plaatsing van je pleegkind (vb verschijning voor de jeugdrechter, gesprek met pleegzorgbegeleider).
 • pleegouderverlof bedoeld om pleegouder en kind aan elkaar te laten wennen. Je hebt eenmalig recht op zes weken als het kind voor minstens 6 maanden bij jou blijft wonen (zie hoger).

Het regulier ouderschapsverlof dat bleef dus op zich wachten, terwijl pleegkinderen meestal wel iets meegemaakt hebben en juist extra zorg nodig hebben.

In het verleden werden er al een aantal wetsvoorstellen ingediend, maar ze haalden nooit het staatsblad en stierven dus een stille dood.

Maar … er is hoop!

Met het aantreden van de nieuwe regering gingen Pleegzorg Vlaanderen en de Gezinsbond opnieuw langs bij de Vlaamse parlementsmedewerkers met hun vragen over ouderschapsverlof. En jawel er zijn maar liefst vier wetsvoorstellen die voorliggen ter bespreking.

En dat ze het deze keer menen blijkt uit het feit dat bij het invoeren van het Corona-ouderschapsverlof de pleegzorgers niet vergeten werden, waarvoor dank!

Ook de VVP heeft mee aan die kar getrokken.

Het goede nieuws is dat betrokken organisaties waaronder de VVP mee advies mogen geven tijdens de bespreking van de wetsontwerpen in de commissie. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zullen we dat ook doen. Met de VVP zullen we met een werkgroep de wetsvoorstellen  screenen en onze bemerkingen doorgeven aan Pleegzorg Vlaanderen. Samen met hen schrijven we een advies.

En daarvoor kunnen we hulp gebruiken:

 • heb je een verhaal waaruit blijkt hoe belangrijk ouderschapsverlof in jullie situatie was of waarom de afwezigheid ervan het jullie veel moeilijker heeft gemaakt,

OF/EN

 • heb je een mening over wat er zeker wel of niet in het wetsontwerp zou moeten staan,

OF/EN

 • wil je graag mee ontwerpwetteksten nalezen en analyseren,

geef ons dan (dringend) een seintje via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

OPENEN VAN REKENINGEN VOOR MINDER- JARIGE PLEEGKINDEREN

Nog een ander steeds weerkerend probleem is de opening van een rekening (zowel een zichtrekening als een spaarrekening) voor een minderjarig pleegkind. Pleegzorgers zijn hier dikwijls afhankelijk van de eigen creativiteit en de goodwill van de bankier en de juridische gevolgen zijn niet altijd even duidelijk.

Ook hier wil de VVP ijveren om een sluitende juridisch oplossing voor deze specifieke situatie te bekomen, samen met Pleegzorg Vlaanderen.

Hebben jullie (positieve of negatieve) ervaringen met deze problematiek: deel ze met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

AANDACHT – VVP-WEEKENDS – VVP ACTIVITEITEN

We hopen uiteraard ons WE in november WEL te kunnen en MOGEN organiseren.

OPGEPAST : deze gaat uitzonderlijk NIET door tijdens de herfstvakantie maar in het verlengde weekend van 11 november!!

Wellicht zullen we onze ontmoetingsdag, aansluitend op de Algemene Vergadering van 24 april 2021 moet afgelasten en zal de Algemene  Vergadering op een digitale wijze plaatsvinden.

Hopelijk kunnen we wel al een zomeractiviteit organiseren en kijken we al uit naar onze ontmoetingsdag van 25 september in de Nekker te Mechelen.

 

PLEEGZORG EN VERSCHILLENDE ORGANISATIES

Voor pleegouders is het vaak niet evident om tussen de bomen het bos te zien. Er is je eigen pleegzorgdienst, er is Pleegzorg Vlaanderen, er is Agentschap Opgroeien, er is de jeugdrechtbank ...

Graag zetten we enkele zaken voor jullie op een rijtje. Ongetwijfeld zijn we niet volledig maar we proberen wel de meest gehoorde verwarringen of vragen te behandelen. 

Vooraf

Hoe wordt een pleegzorgplaatsing beslist?

Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen.

Naargelang de situatie zijn er 3 mogelijkheden:

 • Soms wordt een kind aangemeld in de “toegangspoort voor jeugdhulp” wanneer professionele hulpverleners vaststellen dat een kind in zodanige problemen zit en dat de gewone hulp niet meer voldoende is
 • Ofwel komt het dossier van een kind terecht op de jeugdrechtbank en beslist de jeugdrechter dat pleegzorg de beste optie is (zie verder)
 • In bepaalde gevallen kan de dienst voor pleegzorg rechtstreeks beslissen om tot plaatsing over te gaan (bijvoorbeeld bij ondersteunende of behandelingspleegzorg)

Meer info vind je op https://www.jeugdhulp.be/aanbod/verblijf/pleegzorg.

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg (VVP)

Als trouwe lezer van onze nieuwsbrief hoeven we je de VVP niet meer voor te stellen … of toch? Regelmatig krijgen we nog vragen of bedenkingen die eigenlijk bedoeld zijn voor één van de organisaties waarover we hierna meer uitleg geven. Mogen we daar uit afleiden dat het toch nuttig is om onszelf nog eens te situeren binnen het pleegzorglandschap?

De VVP brengt al meer dan 35 jaar pleeg- en gastgezinnen dichter bij elkaar. Elke vrijwilliger met een hart voor pleegzorg is welkom. Via ontmoetingsdagen, weekends of andere initiatieven kunnen pleeggezinnen en -kinderen in contact komen met andere pleeggezinnen en -kinderen en sympathisanten. Algemene noden en vragen komen ook aan bod en worden gebundeld en gesignaleerd aan het beleid. 

Wil je op een informele manier kennis maken met of je kennis vergroten over pleegzorg? Zoek je gelijkgestemden die vanuit de fundamenten van pleegzorg willen wegen op het beleid, dan biedt de VVP je die kans. Meer info vind je hier: https://www.pleegouders.be/.

De Pleegzorgdiensten en het Kenniscentrum Pleegzorg 

Er zijn vijf provinciale pleegzorgdiensten die zorgen voor werving van kandidaat pleegouders en de matching met kandidaat pleegkinderen/gasten.  Eens er een match gevonden is, zorgen ze voor de ondersteuning van de gezinnen van oorsprong, de pleeggezinnen en de pleegkinderen/gasten voor zover het pleegzorg betreft. De ondersteuning is divers: individuele begeleiding, vormingen, jongerenwerking, ouderwerking,  telefoonpermanentie, ... 

De vijf provinciale pleegzorgdiensten zijn aparte organisaties met elk een eigen directie. Er wordt wel samengewerkt bijvoorbeeld rond werving van pleegouders en communicatie ... maar er zijn tegelijk ook eigen accenten. Daarom kan het zijn dat er in de éne provincie meer focus gelegd wordt op vorming en de anderen op praatcafés afhankelijk van de noden die de diensten ervaren binnen hun provincie.

De vijf pleegzorgdiensten hebben in 2014 de vzw “Kenniscentrum pleegzorg - begeleiding bij moeilijkheden in gezinnen” opgericht. De vereniging streeft inhoudelijke kwaliteitsverbetering na in pleegzorg en bij uitbreiding in andere begeleidingen bij moeilijkheden in gezinnen. Concreet bevordert het kenniscentrum de expertise rond pleegzorg door uitwisseling van informatie tussen de vijf pleegzorgdiensten. Ze verzamelen wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis en maken deze toegankelijk. Ze stimuleren en implementeren relevante methodieken in samenwerking en dialoog met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen, pleeggasten en professionals in het werkveld.

Meer info vind je hier: https://www.pleegzorgvlaanderen.be/over-pleegzorg/kenniscentrum.

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen tekent in opdracht van de Vlaamse overheid pleegzorg in Vlaanderen verder uit. Dit doet ze door

 • in gesprek te gaan met ouders, pleegouders, pleegjongeren en pleegdiensten. Hiervoor organiseren ze op verschillende tijdstippen dialoogdagen of digilogen. Denoden en bevindingen die uit deze gesprekken naar boven komen vertalen zij in beleidsadviezen voor de overheid.
 • het ontwikkelen van instrumenten om de kwaliteit van de pleegzorg te verbeteren, bijvoorbeeld
  • samenwerken met onderzoekscentra rond een welbepaald thema (vb hoe beleven pleegjongeren pleegzorg)
  • bouwen aan een toegankelijke jongerenwebsite

Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat pleegzorg beter bekend wordt in heel de samenleving. Dit doen ze samen met de Pleegzorgdiensten door onder andere gezamenlijke acties uit te werken zoals de Pleegzorggemeente, Rode duivels, K3, Week van de pleegzorg, … 

Wil je meer weten, klik dan op volgende de link:

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/over-pleegzorg/pleegzorg-vlaanderen/over-ons

Agentschap “Opgroeien” - Vlaamse overheid

Pleegzorg is één van de vormen die aangeboden worden binnen de sector van de Jeugdhulp. Het agentschap “Opgroeien” van de Vlaamse overheid is daarvoor verantwoordelijk.

Het agentschap is een fusie van onder andere het vroegere agentschap Jongerenwelzijn en Kind&Gezin.

Via deze dienst van de Vlaamse overheid worden de beslissingen van de Vlaamse regering vertaald in richtlijnen naar de vijf pleegzorgdiensten en Pleegzorg Vlaanderen. Als pleegouder krijg je hier meestal weinig mee te maken.

https://www.jeugdhulp.be/aanbod/verblijf/pleegzorg

In een vorige nieuwsbrief vermeldden we al het bestaan van de JO lijn waar je terecht kan met klachten over pleegzorg waarmee je niet terecht kan bij je pleegzorgdienst.

Meer info: https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp/jo-lijn-klachtenlijn.

De jeugdrechtbank

Bij een gedwongen pleegplaatsing bepaalt de jeugdrechter dat een kind in een pleeggezin moet wonen. Pleegzorgsituaties via de jeugdrechtbank zijn beperkt in de tijd. De duur van een plaatsing varieert van 1 tot 3 jaar en kan verlengd worden. Voor jonge kinderen kan een jeugdrechter een plaatsing tot 13 jaar uitspreken.

Elke minderjarige die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, moet persoonlijk door de jeugdrechter worden gehoord vooraleer er een maatregel wordt uitgesproken. Bij elke verschijning voor de

jeugdrechtbank heeft de minderjarige recht op de bijstand van een advocaat. De uitnodiging voor deze zittingen gebeurt door een deurwaarder die de oproeping op het adres van de pleegzorgers komt afgeven.

Wie via de jeugdrechtbank in pleegzorg terecht komt, heeft ook recht op een vaste consulent gerechtelijke jeugdhulp, naast de vaste pleegzorgbegeleider.

 • Aangemaakt op .

Januari 2021

2021

 WACHT NIET OP BIJZONDERE MOMENTEN

 MAAR MAAK MOMENTEN BIJZONDER

Beste leden en sympathisanten,

Blikken jullie ook met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020?

Wie had een jaar geleden - toen we iedereen omhelsden en kusten om een gelukkig 2020 te wensen – gedacht dat een hand geven of een kus geven of een omhelzing plotseling not done zou zijn?

“Blijf in uw kot”! Eerst vonden we het een kordate, duidelijke instructie. Goed zo! Maar we hadden niet verwacht dat we zo lang in ons kot zouden moeten blijven. Sociale contacten werden tot een minimum herleid, fun en plezier maken werd onderdrukt, bubbels werden klein gehouden,…

Ook voor onze VVP-vereniging was het een op zijn zachtst uitgedrukt ‘raar’ jaar. De organisatie van activiteiten werd voorbereid maar toch konden we de geplande activiteiten niet organiseren. We hebben geprobeerd contact te houden maar alle streams en zooms kunnen nooit tippen aan een echt ‘lijfelijk’ contact.Toch mochten we van vele sympathisanten morele en financiële steun ontvangen. Hiervoor willen we willen oprecht bedanken!

En 2021? Mogen we hoopvol zijn? In alle geval : we zijn hoopvol! Hoopvol dat de vaccins ons een normaal leven kunnen teruggeven. Hoopvol dat we elkaar op zijn minst live kunnen terugzien en liefst op minder dan anderhalve meter. Hoopvol dat we weer meer mensen mogen knuffelen en eens goed vastpakken. Hoopvol dat we met VVP terug activiteiten kunnen organiseren en hoopvol dat we jullie massaal op deze activiteiten mogen ontvangen. Hoopvol dat we jullie via de Nieuwsbrieven vele activiteiten kunnen aankondigen.

Daarom: onze allerbeste wensen voor een gezond en plezant, aangenaam, enz. 2021!

De start van een nieuw jaar betekent ook een oproep tot HERNIEUWING LIDGELD (of om als nieuw lid toe te treden tot onze vereniging).

 Inderdaad, om onze activiteiten betaalbaar te kunnen houden en de vaste organisatiekosten te kunnen dragen, doen we een warme oproep tot hernieuwing lidgeld 2021 of om een nieuw lid te worden van VVP vzw.

Willen jullie ons (verder) steunen, surf dan naar onze website www.pleegouders.be en vul het formulier ‘lid worden/lidmaatschap hernieuwen’ in. Ook al ben je al jaren lid of steun je ons al geruime tijd, dit ingevuld document laat ons toe onze ledenlijst correct bij te houden.

 Om ons te steunen kan je kiezen uit volgende formules :

 • Stort € 15,00 (= de jaarbijdrage voor het volledige gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres) op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2021 + naam en voornaam
 • Stort € 40,00 of meer op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2021 + naam en voornaam+ geboortedatum.
  • Vanaf een storting van € 40,00 kan je een deel (tot 45 % !!) fiscaal recupereren. Begin 2022 bezorgen we u dan een fiscaal attest voor de aangifte van de personenbelasting – inkomsten 2021;
  • Dit kan ook via een maandelijkse doorlopende opdracht (vanaf € 3,50);
  • Om de fiscus toe te laten de schenkers correct te identificeren en de giften automatisch op te nemen in de belastingaangifte / Taks-on-web is het belangrijk de officiële naam en voornaam van de schenker te vermelden in de mededeling, aangevuld met de geboortedatum.
 • Een combinatie van beide formules (lidgeld en gift) mag uiteraard ook!

Om ons toe te laten de administratie vlot te laten verlopen, dank om dit in orde te brengen vóór 15 februari 2021.

Alvast bedankt voor jullie steun en hopelijk tot op een volgende activiteit. We zijn hoopvol en kijken er in alle geval naar uit!!!!!

 

GROEPSIMMUNITEIT ZONDER ZORGEN? (2)

In onze nieuwsbrief van november 2020 signaleerden we dat door het afschaffen van een artikel uit het decreet over de bijzondere jeugdbijstand het vaccineren van uit huis geplaatste kinderen zonder toestemming van de ouders niet meer juridisch afgedekt is, behalve wanneer de kinderen residentieel geplaatst of opgesloten zijn. We hoopten toen dat er snel een juridische oplossing zou komen die waterdicht is.

Een rondvraag leerde ons dat diverse instanties elk een eigen kijk hebben op de zaak: 

 • geen probleem om kinderen te laten vaccineren (bijzonder jeugdhulp)
 • een wetgevend initiatief ligt moeilijk omdat er diverse regelgevingen spelen. Zo zou een wetgevend initiatief in strijd kunnen zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en met de Wet op de Privacy, temeer daar een vaccinatie tegen Covid-19 niet verplicht is vanuit Federale Overheid (Vlaamse overheid)
 • een meer pragmatisch advies hoorden we bij de pleegzorgdiensten:
  • plan A: ga in overleg met de ouders/begeleider en neem de vaccinatie op in de ‘afsprakennota’ als dat nog niet zou gebeurd zijn. Prima, maar niet altijd haalbaar.
  • plan B: laat de huisarts verklaren dat de vaccinatie een ‘medische noodzaak’ is. Prima, maar niet elke huisarts gaat daar in mee. Kinderen boven de 12 jaar kunnen dit zelf aan de huisarts vragen en in dat geval is de kans groter dat de huisarts met de vaccinatie in stemt.
  • plan C: ga naar de familierechtbank (bv. omdat het kind naar de crèche moet en de crèche vaccinatie als toelatingsvoorwaarde stelt). Dat is al niet meer zo evident, wie gaat dat trouwens betalen?

Pleeggezinnen hebben de gewoonte om inderdaad voor de pragmatische aanpak te gaan en zullen dat ook doen voor de COVID- of andere vaccinaties. Maar soms is pragmatisme niet voldoende en is het dan niet zo dat vadertje staat vooral moet tussenkomen in die situaties waar het klassieke pragmatisme het onderspit moet delven?

Wij vragen met aandrang dat de betrokken juristen van deze wereld zich over het probleem van de vaccinaties buigen en een waterdichte oplossing zoeken.

Misschien komt die oplossing niet meer op tijd voor de huidige pandemie, maar niets garandeert ons dat er geen volgende pandemie op ons af komt. Of dat er andere vaccinaties ontwikkeld worden die ons beschermen tegen allerlei onheil. En dan zou het toch heel frustrerend zijn dat juist die pleegkinderen (waarvoor er geen duidelijke afsprakennota is afgesloten, waarvan de huisarts liever geen verklaringen aflegt en waarvan de pleegouders een traject naar de familierechtbank niet zien zitten/aankunnen) verstoken blijven van belangrijke preventieve gezondheidszorgen.

Lieve politiekers, verkozenen van het volk, laat u niet kennen!

Maak plan A, B of C overbodig en los dit op!

 

VVP ONLINE

In de nieuwsbrief van november brachten we verslag uit over een online meeting met enkele van onze trouwe volgers.

Op zondag 31 januari 2021 zullen we elkaar nog eens via "tinternet" ontmoeten vanaf 10u.

Wil je er bij zijn en heb je nog geen uitnodiging gekregen, contacteer iemand van het bestuur.

 

DIGILOOG VAN PLEEGZORG VLAANDEREN

De digiloog is een combinatie van ‘digitaal’ en ‘dialoog’ waarmee Pleegzorg Vlaanderen contact wil houden, ook wanneer we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. 

“Tijdens de eerste digitale ontmoetingen, willen we graag feedback geven over het werk dat we al hebben gedaan om de aanbevelingen van de Grote Dialoogdag tot bij het beleid te brengen. Maar we horen ook graag hoe het met jou gaat en wat wij voor jou kunnen doen.”

De digiloog voor pleegjongeren vond vorige donderdag plaats. Voor de digiloog van de pleegzorgers is het nog niet te laat, die gaat door op maandag 25 januari van 19.00 uur tot 20.30 uur. Via deze link kan je nog snel inschrijven: Digiloog voor pleegzorgers

 • Aangemaakt op .

December 2020

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste ouders, pleegouders en kids,

Namens het bestuur wens ik jullie een zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar met een goede gezondheid voor 2021.

Op 1 januari 2020 wensten we iedereen een Gelukkig Nieuwjaar en spraken de hoop uit om elkaar veel te zien in de loop van het jaar. Onze eerste ontmoeting was een weekend eind februari in die Loyale in Maldegem. Het werd een leuk weekend en we namen afscheid met de woorden ‘tot in april hé’.

Maar helaas, enkele dagen na ons weekend ging heel België in lockdown. Vergaderingen en samenkomsten moesten we annuleren, maar als bestuur bleven we niet bij de pakken zitten. We vergaderden via zoom en via telefoon.

Op 1 juli kwam er wat versoepeling en we hadden de hoop om elkaar in september weer te zien op onze ontmoetingsdag in de Nekker. Maar helaas,  volgens de richtlijnen van hogerhand konden we het niet maken om samen te komen. Uiteindelijk moest ook het weekend van november in Westerlo geannuleerd worden.

Ondertussen nam VVP-lid Geert M. het initiatief om via zoom VVP-zondagochtend-babbels te organiseren, zodat we elkaar konden zien en bijpraten. Het werd een gezellige boel, bedankt Geert!

In 2020 zijn we achter de schermen blijven doorwerken. We bleven online beleidsthema’s opvolgen en verzonden 10 nieuwsbrieven. Daarnaast werden de weekends voor 2021 en 2022  en enkele ontmoetingsdagen vastgelegd. Alle geplande data staan vermeld op onze website, nu maar hopen dat ze kunnen doorgaan. Noteer alvast ons weekend in Brugge van 19 tot 21 februari 2021 in je splinternieuwe agenda.

We hopen dat in 2021 al onze samenkomsten mogen doorgaan en dat we elkaar een dikke knuffel kunnen geven.

Geniet van het eindejaar ‘en petit comité’ en hou het veilig!

 

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn

OPROEP AAN DE KINDEREN

Kan je ons een leuke nieuwjaarsbrief of tekening of filmpje bezorgen, Dan zorgen wij ervoor dat het opgenomen wordt in een volgende nieuwsbrief of op onze Facebook-pagina gepubliceerd wordt. Bezorg ons jouw mooie wensen tegen 31 december 2020 via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een ouderwetse brief (met postzegel!): VVP secretariaat, Van Arckellaan 29 te 3120 Tremelo.

 

VERLOF, VERLOF, VERLOF, ... OF VERLOF?

Er bestaat pleegouderverlof, pleegzorgverlof, corona-ouderschapsverlof, quarantaineverlof, opvangverlof, ouderschapsverlof, ... en dan hebben we nog alle soorten vakanties :-).

Zie jij ook door de bomen het bos niet meer? Informatie vind je bij Pleegzorg Vlaanderen: Financiën en regelingen | Pleegzorg Vlaanderen

Ouderschapsverlof voor langdurige pleegzorg is nodig

Op de website van de Gezinsbond (www.goedgezind.be) verschijnen regelmatig interessante artikels, zoals het artikel over langdurige pleegzorg van Lutgard Vrints.

Pleegouders nemen een heel mooi engagement op. En net als andere ouders hebben ook zij nood aan maatregelen die de combinatie van werk en gezin haalbaar maken. Daarom vraagt de Gezinsbond dat het ouderschapsverlof wordt uitgebreid naar pleegouders die langdurige pleegzorg opnemen.

https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/werk-gezin/ouderschapsverlof-voor-langdurige-pleegzorg/

 

Pleegouders hebben nood aan ouderschapsverlof

Om in de eerste periode beter aan elkaar te kunnen wennen, hebben pleegouders die langdurige pleegzorg opnemen recht op een aantal maanden pleegouderverlof. Maar pleegouders met een job hebben evenzeer nood aan verlof om hun werk en gezin te kunnen combineren. Pleegkinderen vragen vaak ook extra zorg en tijd. Er liggen nu een aantal wetsvoorstellen ter stemming die ook pleegouders het recht geven op ouderschapsverlof als de voorziene pleegzorgsituatie minimum zes maanden duurt. We hopen dat ze snel gestemd worden.

https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Gezin-werk-pleegouders.pdf

Pleegouderverlof uitgebreid

Het pleegouderverlof, in voege sinds 2019, wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid met één extra bijkomende week. 

Op de website van Pleegzorg Vlaanderen (Pleegouderverlof uitgebreid | Pleegzorg Vlaanderen) verscheen op 26 november 2020 een artikel over dit onderwerp.

 

WEEK VAN DE PLEEGZORG

Tijdens de Week van de Pleegzorg wordt oa het engagement van alle pleeggezinnen extra in de kijker gezet. Daarom vroeg Pleegzorg Vlaanderen dichter Joke van Leeuwen om een speciaal gedicht voor pleegzorgers te maken.

 

 

Vele artikels verschenen in de pers naar aanleiding van de week van de pleegzorg. Mocht je dit gemist hebben, hier volgt een kleine bloemlezing.

Pleegmama Ruth: "Ik zou Lou 2 weken opvangen, nu weet ik dat hij waarschijnlijk voor altijd blijft"

Door Leila Kandil - 12 november 2020, gelezen op facebook en in Libelle Mama

https://mama.libelle.be/mama-en-papa-zijn/pleegmama-ruth-ik-zou-lou-2-weken-opvangen-nu-7-jaar-later-weet-ik-dat-hij-waarschijnlijk-voor-altijd-blijft/

 

Pleegzorg: een onzeker maar dankbaar bestaan

Door Lindsay G., gelezen in Libelle Mama

https://mama.libelle.be/overzicht-bloggers/lindsayg/pleegzorg-een-onzeker-maar-dankbaar-bestaan/

Pleegzorg Vlaanderen zet broers en zussen in de kijker: "Ik zou mijn pleegbroer zo hard missen als hij niet meer bij ons zou zijn".

Door Lieve Van Bastelaere - 19 november 2020, gelezen in het Laatste Nieuws

Pleegkinderen komen vaak terecht in een gezin waar al eigen kinderen zijn. Het zijn deze broers en zussen die Pleegzorg Vlaanderen deze week in de kijker wil zetten. “Mijn pleegbroer Maurice (15) is bij ons komen wonen toen hij maar een paar maanden oud was”, zegt Natascha Van de Wiele (35). “Hij zit in een rolstoel en heeft een mentale beperking maar de band die we hebben, is ongelooflijk. Als ik hoest, is hij direct bang dat mijn kanker terug is. ‘Toch niet weer van die beestjes’, zegt hij dan.”

“’t Is die van ons, zeggen wij. En zo is het ook”

Door Lieve Van Bastelaere - 20 november 2020, Gelezen in Het Laatste Nieuws

Pleegkinderen komen vaak terecht in een gezin waar al eigen kinderen zijn. En net deze broers en zussen wil Pleegzorg Vlaanderen deze week in de kijker zetten. “ Als mijn pleegbroer er niet meer zou zijn? Ik zou hem missen als een eigen broer.”

 

Week van de Pleegzorg - Ellen uit Belseleis al 20 jaar pleegzus "Ik probeer niet te close te worden, want ik weet dat ze terug weg moeten."

Door An Van Bost - 17 november 2020, gelezen op VRT Nws Regio Oost-Vlaanderen

Ellen Wauters uit Belsele is 20 jaar en kan zich niet herinneren dat ze ooit eens geen pleegzus had en was. Haar vader en moeder hebben 3 biologische kinderen, maar hebben daarnaast bijna altijd een pleegkind dat bij hen inwoont. Dit jaar staan tijdens de Week van de Pleegzorg de zussen en broers van de pleegkinderen, dat zijn de kinderen die al in het huishouden wonen, in de schijnwerpers. Ellen is er een van: "Ik heb al sinds ik ben geboren pleegzussen."

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/17/week-van-de-pleegzorg-ellen-uit-belsele-is-al-heel-haar-leven-p/

Gezocht: 300 pleeggezinnen

16 november 2020, gelezen op Focus WTV

https://www.focus-wtv.be/nieuws/gezocht-300-pleeggezinnen

 

Uithuisplaatsing? Hou broers en zussen samen!

Weinig pleegouders of instellingen kunnen in één klap drie of meer kinderen van verschillende leeftijden opvangen. Daardoor worden broers en zussen in de jeugdzorg te vaak van elkaar gescheiden. Stéphanie Haxhe, expert ter zake en psychologe in ons Belgisch kinderdorp, legt uit waarom het zó belangrijk is om broers en zussen met een moeilijk familieverleden niet te scheiden.

https://www.sos-kinderdorpen.be/verhalen/beleidswerk/uithuisplaatsing-hou-broers-en-zussen-samen

Ook volgende getuigenis verschenen in Kleurrijk (editie december) en gepubliceerd op 14/12/2020 op de website van Pleegzorg Vlaanderen is een aanrader.

Als grootouders pleegouders worden

Tekst en foto: Nelle Devisscher in Kleurrijk van december

Het zijn de noten van de accordeon die me begeleiden op de juiste weg naar binnen bij Agnes en Noël. Er werd me verteld dat deze grootouders die vroeger een voedingswinkel uitbaatten, nu instaan voor de pleegzorg van hun kleinzonen Miro* (15 jaar) en Yente (18 jaar). 

Als grootouders pleegouders worden | Pleegzorg Vlaanderen

 • Aangemaakt op .

November 2020

 

WEEK VAN DE PLEEGZORG!

Naar jaarlijkse traditie organiseert Pleegzorg Vlaanderen, samen met de vijf diensten voor pleegzorg, van vrijdag 13 tot zondag 22 november 2020 de Week van de Pleegzorg. Een moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek.

Aan alle pleegouders en sympathisanten: HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET!

De voorbije weken/maanden verschenen meerdere artikels rond pleegzorg. Verder geven we jullie een korte bloemlezing.

Dialoogdag Pleegzorgers

Op zaterdag 12 december 2020 wordt door Pleegzorg Vlaanderen opnieuw een dialoogdag voor pleegzorgers ingepland van 14.00 tot 17.00 uur  in Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent. Inschrijven vór 27 november 2020.

Meer info (en of het kan doorgaan): contacteer Pleegzorg Vlaanderen via 016 23 97 75 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Groepsimmuniteit zonder zorgen?

Als gevolg van de afschaffing van artikel 53 van het decreet over de bijzondere jeugdbijstand op 1 juli 2019 is het niet meer juridisch afgedekt om uit huis geplaatste kinderen te laten vaccineren zonder toestemming van de ouders, behalve wanneer de kinderen residentieel geplaatst of opgesloten zijn.

Pleegzorgdiensten noch pleegouders lijken zich van enig probleem bewust. In principe kunnen er afspraken gemaakt worden in de afsprakennota over vaccinaties, maar dat is in het verleden niet altijd gebeurd. Wat doen we in afwachting van een aanpassing van de afsprakennota, want die nota opnieuw ter discussie stellen is niet overal even evident?

Ook Kind&Gezin en CLB liggen er niet van wakker, men doet blijkbaar gewoon verder zoals men het gewoon was. Maar wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als een kind slecht reageert op een vaccin? Zal het bij alle soorten vaccinaties volstaan om de medische noodzaak in te roepen?

Is het aan de pleegouders om nu voor elk pleegkind dat een vaccin nodig heeft (omdat het bijvoorbeeld naar de crèche moet) en waar er geen ouderlijke toelating in de afsprakennota staat, naar de familierechtbank te gaan? Ook dat is geen evidentie, noch op vlak van tijdsinvestering, noch op vlak van kosten.

We vernemen dat er politieke initiatieven op stapel staan om een wetswijziging voor te bereiden, maar we willen er als VVP op aandringen dat er haast bij is. Als het nieuwe Coronavaccin er is, willen we toch ons hele gezin beschermen, los van statuut of afkomst?!

In de week van de pleegzorg wil de VVP alle betrokkenen met aandrang vragen om alles in te zetten op "voorkomen", in plaats van te verwijzen naar de mogelijkheden om te "genezen".

 

Geen VVP-activiteiten? Dan maar eens zoomen

Enkele weken geleden nam één van onze trouwe leden het initiatief om een ZOOM sessie te organiseren met een aantal VVP-ers die geregeld mee op weekend gaan. Het was een blij weerzien en heeft veel deugd gedaan.

Wil je zelf een initiatief nemen en kan je wat hulp gebruiken, contacteer iemand van het bestuur.

 

Bloemlezing van artikels rond pleegzorg recent verschenen in de pers.

Aantal kinderen en jongeren in jeugdhulp blijft toenemen

Belga-bericht van 7 oktober 2020

Het aantal kinderen en jongeren in de jeugdhulp blijft jaar na naar stijgen. Vorig jaar zaten bijna 22.000 kinderen en jongeren in een open instelling of een pleeggezin, en dat zijn er 10 pct meer dan in 2017. Dat berichten Knack en VRT NWS (*) op basis van het jaarverslag "Jeugdhulp" van het agentschap Opgroeien.

Het agentschap Opgroeien is sinds enkele jaren volledig verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen en is het gevolg van een fusie tussen het vroegere Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Katrien Verhegge en Bruno Vanobbergen, die aan het hoofd staan van het agentschap, zeggen niet verrast te zijn door de stijging.

Het totale aantal kinderen en jongeren in zogenaamde "verontrusting" dat door de sociale diensten van onze jeugdrechtbanken wordt gemeld, steeg de voorbije twee jaren met 5 procent tot bijna 15.000 kinderen. Opvallend is de stijging van het aantal cases dat door de parketten als hoogdringend wordt beschouwd: van 845 in 2017 tot 1.165 in 2019. Dat gaat bijvoorbeeld om kinderen die uit een gezin worden gehaald als de ouders verslaafd zijn aan drugs en/of alcohol, en niet meer in staat zijn om voor hen te zorgen.

Het aantal kinderen in de pleegzorg steeg op twee jaar tijd van 7.693 dossiers in 2017 tot 9.038 vorig jaar. Het gaat om een bewuste keuze van de Vlaamse regering om voor deze oplossing te kiezen in plaats van de kinderen naar een instelling te sturen.

Verschenen op de website van de VRT NWS op 7 oktober 2020:

Meer kinderen en jongeren in de jeugdzorg, Esmee getuigt: "Ik was 7 toen ik in pleeggezin kwam, dat was rollercoaster"

Door Hanne Decré

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/06/jeugdhulp/?deliveryName=DM74572

 

Gelezen in Kleurrijk, het magazine van Pleegzorg Vlaanderen en op sociaal.net:

Je krijgt zo veel terug van een pleeggast in huis

Door Mishi Jooken

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/nieuws/%E2%80%9Cje-krijgt-zo-veel-terug-van-een-pleeggast-huis%E2%80%9D 

of

https://sociaal.net/verhaal/je-krijgt-zo-veel-terug-van-een-pleeggast-in-huis/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=bd0e7ba13a-2020_09_15_int-sol-bemiddeling-pleegzorg&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-bd0e7ba13a-297621981

 

Gelezen in de Zondagskrant (editie Midden West-Vlaanderen) van 11 oktober 2020:  

Mijn pleegouders hebben mijn leven gered

Door Nikita Vindevogel

https://magazine.dezondag.be/makr/epaper/206/2020/42/aboZyHCvq4efRj1Qsz2wAamhrwDSrKn%252BvMc72CDOI7g%253D/3DI/html5/index.html

------------------------------

 • Aangemaakt op .

Oktober 2020

VVP-Weekend in Westerlo van 6 tot 8 november 2020

Beste collega-pleegouders,

Gisteren 6 oktober besliste de Veiligheidsraad dat vanaf vrijdag a.s. we onze sociale contacten weer drastisch moeten verminderen, tot max. 3 nauwe contacten per maand en dit tot en met 9 november 2020. U begrijpt wellicht dat in die omstandigheden het volgende ontmoetingsweekend – dat gepland was van 06/11/2020 t.e.m. 08/11/2020 in HET BOSWACHTERSHUIS te Westerlo – helaas niet kan doorgaan: niet alleen moet alles op een veilige manier kunnen gebeuren (wat we dankzij ingrepen van de jeugdherberg en inspanningen van de Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw tot op heden nog enigszins konden garanderen), maar als we naast “een slaapkamer voor elk gezin” ook “een tafel voor elk gezin” moeten regelen en er verder geen interactie mag zijn tussen onze gezinnen, dan schiet dit het doel van een ontmoetingsweekend voorbij: we komen net samen om gezellig bij elkaar te zijn en bij te kletsen…

Jammer natuurlijk, want we hadden er allemaal zo naar uitgekeken… Maar ons publiek behoort tot een risicogroep : van jong tot minder jong, en afkomstig uit alle Vlaamse provincies. En uw gezondheid primeert natuurlijk!

We hopen van harte dat COVID-19 heel gauw het land uit is, zodat we elkaar snel terug kunnen ontmoeten. Als alles goed gaat, zien we elkaar weer op 19 februari 2021, want dan hebben we het volgende weekend geboekt in AAN DE PLAS te Brugge. Houden jullie dat weekend alvast vrij?

Intussen, zorg goed voor elkaar en hou het veilig!

Vriendelijke groet, namens de Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw, Geert & Peter, Organisatie Ontmoetingsmomenten.

 

Covid-19-toeslag: ook extra ondersteuning voor pleegzorgers

(Pleeg)gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van € 120 krijgen via het Groeipakket.

De toeslag is er voor (pleeg)gezinnen):

 • met (pleeg)kinderen die een Groeipakket ontvangen;
 • EN die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
 • EN waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van € 2.213,30 ligt (bruto belastbaar inkomen).

!!! Aanvragen moeten wel VOOR 31 OKTOBER 2020 ingediend worden !!!

Meer info vind je hier en op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

 

Waarheen met een klacht?

Pleegzorg is samenwerken. Samenwerken in het belang van het kind. Zorg delen met ouders, pleegdienst of/en consulent. Tussen die verschillende partijen steeds het gemeenschappelijk belang in functie van het kind kiezen is een moeilijke evenwichtsoefening. Toch loopt het jammer genoeg soms mis. Idealiter kan je dan terecht bij de pleegdienst die je begeleid. Soms krijg je hier geen gehoor of ontstaat er een conflict met de pleegdienst. Hieronder schetsen we voor jou welke stappen je dan kan nemen.

Voor de behandeling van problemen, conflicten en klachten heeft elke pleegzorgdienst een klachtenprocedure. Meer info over deze klachtenprocedure vind je hier, klik door naar je provincie en je krijgt te zien hoe je je klacht moet melden en ze zal behandeld worden.

Wanneer de afhandeling van je klacht met/door de dienst geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de  Jo-lijn van het agentschap opgroeien op het gratis nummer 0800 900 33 of via   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schenkt dit je geen voldoening, dan zijn er drie onafhankelijke instanties waar je met je verhaal terecht kan, zij hebben soms een informatieve, soms  een bemiddelende functie.

De Kinderrechtencommissaris

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke ombudsdienst, opgericht door het Vlaams Parlement. De Klachtenlijn ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt wanneer de betrokkenen er onderling niet uit geraken, of wanneer diensten, organisaties of bevoegde instanties het probleem niet kunnen oplossen. De klachtenlijn is gratis en vertrouwelijk. Hier kan je de klachtenlijn contacteren.

De Vlaamse ombudsdienst

Pleegzorg is een dienst in opdracht van de Vlaamse overheid. Wanneer het niet goed gaat met een dienst van de Vlaamse overheid kan je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst. Zij onderzoeken onpartijdig en onafhankelijk je klacht. Hoe je je klacht kan indienen vind je hier.

Juridische helpdesk SAM vzw

Voor wie is deze helpdesk?

Voor alle praktijkwerkers die vragen hebben over rechten van kinderen en jongeren. Het is helaas niet mogelijk om te antwoorden op vragen van studenten en particulieren. In het kader van de zware besparingen (1/3 van de subsidie) die de overheid ons heeft opgelegd, is het niet meer mogelijk om op alle vragen van pleegzorgers in te zetten. We vragen om in eerste instantie je oor te luisteren te leggen bij je eigen dienst of bij de partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw. Juridische knopen die ook voor hen niet te ontwarren lijken, kunnen nog bij ons afgetoetst worden.

Welke soort vragen kunnen hulpverleners ons stellen?

Vragen in het kader van hun begeleidingen over...

 • de positie van ouders en kinderen: over afstamming, ouderlijk gezag en ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijk en echtscheiding, samenwonende ouders
 • gerechtelijke procedures: de aanwezigheid op de jeugdrechtbank, contacten met de consulenten, recht op een vertrouwenspersoon en een advocaat, inspraak en initiatief door kinderen en dit niet alleen in jeugdbescherming maar ook in andere procedures
 • de bekwaamheid van minderjarigen om contracten te sluiten
 • grondrechten: vrije meningsuiting, godsdienst en onderwijs, brief- en telefoongeheim, contact tussen familieleden, recht op opvoeding en rechtvaardige straffen, verbod op kinderarbeid,...
 • minderjarigen die een jeugddelict pleegden of schade veroorzaakten,  algemene vragen en specifieke afhandelingsvormen van jeugddelinquentie, bijvoorbeeld herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (Hergo), gemeenschapsdienst of leerprojecten
 • beroepsgeheim, wanneer mag ik spreken en met wie?
 • ...​

Mail je vraag naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

------------------------------

 • Aangemaakt op .