We hebben 33 gasten en geen leden online

Beste Pleegzorgers,

VVP is al 35 jaar een warme vereniging voor pleegouders. Ze ontmoeten er elkaar, kunnen hun dagelijkse zorgen even vergeten en hun vragen en bezorgdheden ivm pleegzorg uiten. Daarnaast kaartte het VVP deze bezorgdheden en vragen aan bij het beleid. VVP wil(de)samen met het beleid en de diensten kijken hoe er betere ondersteuning kan geboden worden bij pleegouders.

Tijdens het officiële gedeelte van ons feest op september willen we samen met beleidsmakers, politici, pleegzorgdiensten en pleegouders terugkijken op het geleverde werk van VVP. Maar we willen vooral samen met jou vooruitblikken.

We maken een manifest  dat onze missie van VVP duidelijk zal meegeven: waar staat VVP voor en wat willen we de komende jaren met VVP nog bereiken. In dit manifest beschrijven we wat we voor de komende jaren willen bereiken: zowel binnen onze vereniging als op beleidsvlak. Tot slot beschrijven we waar we als VVP in het steeds veranderende pleegzorglandschap willen staan.

Met enkele leden van de raad van bestuur van VVP schrijven we dit manifest uit, maar jullie input hiervoor is heel belangrijk.

Wat betekent VVP voor jullie? Wat willen zij graag veranderd zien?  Graag willen we jullie mening mee verwerken in het manifest. Bovendien kunnen we door middel van jullie mening onze werking nog beter afstemmen op jullie wensen.

We vragen daarom even jullie kostbare tijd om een antwoord te geven op drie volgende vragen.

Alvast bedankt bij voorbaat. link naar de enquete

  1. Vul aan: VVP betekent voor mij persoonlijk: …………..

  2.  Vul aan: VVP is een belangrijke samenwerkingspartner voor de pleegzorgdiensten omdat…………….

  3. De laatste jaren zijn er al verschillende beleidsmaatregelen genomen die ons als pleegouder betere ondersteuning bieden. Welke blinde vlekken zijn er nog in de ondersteuning van pleegzorg. Welke aspecten van pleegzorg moeten door de beleidsverantwoordelijken nog meer aandacht krijgen en verbeterd worden?

Graag de antwoorden bezorgen voor 4 juni.

Karen Maes