We hebben 98 gasten en geen leden online

Een reactie van Hilde en Luk Van der Veken-Werkers

Wij vernemen dat de 'commissie justitie' het voorstel voor rechten en plichten voor pleegzorgers heeft goedgekeurd. Dat doet ons plezier. Al zóveel jaren werken wij met de VVP, de pleegzorgdiensten, de (gewezen) Federatie Pleegzorg en onze Franstalige collega's, in diverse bijeenkomsten en vergaderingen aan een statuut voor pleegzorgers.

Het is door het onverdroten werk van onze voorgangers in de verschillende werkgroepen dat af en toe, hier en daar wijzigingen aan wetteksten en koninklijke besluiten kunnen worden aangebracht. Als de huidige wetsvoorstellen ook door het parlement worden goedgekeurd, dan is dat eens te meer een grote stap in de goede richting van de wettelijke erkenning van pleegzorgers.

Wij wensen de huidige ploeg van de VVP nog veel sterkte en volharding, want ook nu nog zal het nodig zijn om noodzakelijke aanpassingen uit te dokteren en naar voor te brengen.

Van harte.

Hilde en Luk Van der Veken-Werkers

zie ook onze persberichten