We hebben 101 gasten en geen leden online

   

Of het nu zo stil zou blijven was maar de vraag. De VVP werd immers verwacht in het Boswachtershuis in Westerlo. Een dertigtal volwassenen (?) en een 45 KINDEREN stonden op vrijdag uren in de file om daar te geraken. Geen nood want iedereen was vol verwachting wat er weer voor ons te beleven zou vallen.

Dat Geert en Peter hun beste beentje hadden voorgezet zou geen twijfel laten. Ze hadden er immers veel geld voor over om Frank De Boosere om te kopen en er voor te zorgen dat we drie schitterende zomerdagen zou krijgen. En het was inderdaad zo. Aldus kon de pret bij de vele kids niet op. Een buitengewoon goede speeltuin was de volgende drie dagen hun terrein al moesten ze hem wel delen met de vele andere bezoekers. Maar dat zou hun worst wezen.

Wat deze maal ook zo bijzonder fijn was, was dat we op vrijdagavond vele nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Het was zelfs zo dat er nog aanvragen voor dit weekend moesten afgevoerd worden wegens te weinig plaats. Ik denk dus dat de volgende maal de inschrijvingen nog vlugger zullen binnenkomen. Misschien gaan we Wechter achterna en is het uitverkocht voordat de verkoop is begonnen.

 

Het boswachtershuis staat ook altijd garant voor voldoende eten. En of het smaakte op vrijdagavond. Het was dan wel “HETE HOND” of maar het smaakte als was dat het laatste avondmaal. Alleen de koffie was een beetje slap. Ik zag mijn suiker liggen aan de ijzer. Maar misschien lusten velen dat zo? Kletsen en bijkletsen dat is wat er de eerste avond altijd bij is. (Ook de andere dagen hoor). Maar dat het weer laat was laat geen twijfel bestaan.

De zaterdagochtend zag ik dus vele kleine oogjes. Of dat nu was van te weinig slaap of…..? weet ik niet maar de boterhammen smaakte zeker en vast.

Je hebt nu altijd moedige mensen, dus trokken ze met een vrij grote groep op wandeling, terwijl de rest maar thuis bleef en zich te goed deed aan babbelen en koffie. Wat wel vast stond, ze waren allen op tijd om aan tafel te schuiven. De namiddag zorgde dan weer voor een leuke activiteit. We gingen in twee groepen verdeeld op bezoek in het Schedelmuseum. Dat was zeker de moeite waard  om het eens te doen. We kregen een degelijke rondleiding en de vrouw  des huizes vertelde ons dat het haar man was die met de museum, vol met schedels van dieren, was  begonnen in 1959 en dat het sinds dien een uit de hand gelopen hobby is.

Geert had natuurlijk zijn disco- bar meegebracht en er werd dan ook door de kinderen, allen leuk verkleed,  gesprongen en gedanst alsof hun leven er van af hing. En wat deden de groten ? Keuvelen en? je mag driemaal raden.

Een zonovergoten zondagmorgen luidde de bel voor diegenen die niet van plan waren vroeg op te staan. Alhoewel de kinderen zorgen wel voor een goede wekker. De eerste zonnestralen van de ochtend scheen al lekker op ons toen we naar de eetzaal gingen. Erg lang werd daar niet vertoefd en het was veel te goed weer. Het gaat allemaal zo snel als het goed weer is en de compagnie gezellig. En ras moesten we al terug aan tafel voor de zeer goed gesmaakte spagetti.

En dan…komt het onvermijdelijke…we moeten terug naar huis. Want morgen is het school.

Bedankt organisatoren, bedankt voor het goede weer, bedankt voor jullie inzet.. jullie volhouding, want dat mag eens gezegd worden…

Een zaak staat buiten kijf : allen kijken er al naar uit voor de volgende bijeenkomst. En wie er niet bij is…..DIE HEEFT PECH

 

Maurice