We hebben 44 gasten en geen leden online

Op 6 december hebben de pleeggezinnen hun schoen gezet.

 

VVP organiseerde op 6 december samen met de Franstalige zusterorganisatie La Porte Ouverte een colloquium met de toepasselijke titel: 'Pleeggezinnen zetten hun schoen'.
We wilden nog eens de klemtoon leggen op twee thema's die op federaal niveau al jaren aanslepen: het recht op ouderschapsverlof voor pleegouders en het statuut voor pleegouders. Het werd een geslaagde voormiddag met interessante sprekers en heel wat aanwezigen, waaronder veel pleegouders, politici en journalisten.

De spits werd afgebeten door Dhr. Courard, als staatssecretaris Sociale Zaken bevoegd voor deze materie op federaal niveau. Hij ondersteunde de organisatie van het colloquium en beloofde de conclusies van het colloquium en de voorgestelde oplossingen ter sprake te brengen bij de bevoegde regeringsleden.

Dr.Hubert Boutsen, een Waalse kinderpsychiater en gezinstherapeut belichtte '1001 redenen voor ouderschapsverlof'.
Daarna bewees Mevr. Krista Telemans, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen dat de financiële prijs voor ouderschapsverlof voor pleegouders te verwaarlozen is in vergelijking met de totale kostprijs van verloven en tijdskrediet die toegestaan worden.
De vraag rijst meteen: waarop wachten onze politici om hier werk van te maken?

Daarna gaven we het woord aan Dhr. Tim Wuyts, academisch adviseur aan de Universiteit Gent en adjunct-adviseur Justitie van CD & V.
Hij toonde aan dat België in vergelijking met de buurlanden zwaar achterop hinkt inzake een statuut voor pleegouders. België voldoet zelfs niet aan de Europese verplichtingen hierover. Nochtans ligt er al jaren een voorstel klaar waarover ongeveer iedereen het eens is.
Waarom wordt dit dan niet gerealiseerd?

De voormiddag werd afgesloten met toespraken door ??? en onze voorzitster Els Van Achter en een broodjeslunch waar nog verder kon nagepraat worden.

We konden dit colloquium alleen organiseren met de financiële en logistieke ondersteuning van het staatssecretariaat Sociale Zaken, AG Solidarity en Pleegzorg Vlaanderen en de inzet van vrijwilligers van de VVP en La Porte Ouverte. Onze welgemeende dank hiervoor.

Om iedereen de gelegenheid te geven zich te overtuigen van de noodzaak om deze twee federale knelpunten aan te pakken, geven we hieronder de teksten en powerpoints van de sprekers.

1. Discours de Mr. Courard.pdf

2. Au grand Saint Nicolas.pdf

3. Liefste Sinterklaas 2.pdf

4.1 Cong de parentalit - Mr. Boutsen.pdf

4.2. Indicateurs et conditions dun placement familial - Mr. Boutsen.pdf

4.3. HB - chemin de lenfant - Mr. Boutsen.pdf

5. financiele aspecten ouderschapsverlof- Mevr. Telemans.pdf

6. Naar een statuut voor pleegouders - Dhr. Boutsen.pdf

7. Federaal Statuut voor pleegouders - voorstel LPO en VVP.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Gelieve je naam en e-mailadres in te geven indien je op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten