We hebben 65 gasten en geen leden online

“Partners in Pleegzorg” gaat kortelings van start.

Samenwerken is cruciaal in pleegzorg. Zonder goed overleg tussen alle partijen bereik je niks.

Vanuit die optiek werd vorig jaar het platform ‘Partners in Pleegzorg’ opgericht. De VVP stond mee aan de wieg hiervan, samen met de diensten voor pleegzorg. In deze organisatie zullen alle betrokken partijen in pleegzorg vertegenwoordigd worden: pleegkinderen, pleeggasten, pleegouders, ouders van pleegkinderen en de diensten voor pleegzorg.

Eind vorig jaar werd de organisatie erkend door de overheid. In allerijl diende een beleidsplan ingediend te worden. Dat werd ondertussen goedgekeurd door de overheid, wat betekent dat de organisatie van start kan gaan en een 4-tal medewerkers kan aanwerven. Indien dit vlot loopt, zal de organisatie vanaf april-mei operationeel worden.

We nemen hieronder een stukje uit het beleidsplan van deze organisatie over:

Het doel van de vzw Partners in Pleegzorg is vierledig. Alle doelstellingen zijn even belangrijk:

Doelstelling 1: verbinding

De partnerorganisatie bewerkstelligt de verbinding tussen de verschillende partners in pleegzorg met een constante alertheid voor de totaliteit van pleegzorg. Daartoe zullen de verschillende partners in pleegzorg afzonderlijk ondersteund worden én worden de ingenomen standpunten en bedenkingen samengebracht in een streven naar consensus. Mocht een consensus niet mogelijk zijn, worden de verschillende meningen en minderheidsstandpunten vermeld. Elke partner behoudt de mogelijkheid om eigen standpunten verder uit te diepen en extern te bespreken.

Doelstelling 2: vertegenwoordiging

De partnerorganisatie vertegenwoordigt de totaliteit van pleegzorg zowel intern als extern. Zo treedt zij o.a. op als structurele gesprekspartner voor de pleegzorg met de Vlaamse Gemeenschap en andere overheden.

Doelstelling 3: sensibilisering

De partnerorganisatie heeft een sensibiliserende opdracht. Dit betekent dat zij acties onderneemt om de kennis van pleegzorg in de samenleving te verbeteren. Deze opdracht wordt ruim opgevat; o.a. de publieke opinie, de pers, de hulpverlening, ombudsdiensten, het onderwijs, het gerechtelijk apparaat, …

Doelstelling 4: kennis en deskundigheid samen brengen en mee helpen bevorderen

-       De partnerorganisatie brengt kennis en deskundigheid over pleegzorg, op Vlaams, nationaal en internationaal vlak samen en helpt deze mee bevorderen. Dit kan via meerdere kanalen, o.a. via een digitale databank, een coördinatie of draaischijf met betrekking tot onderzoek en eindwerken, registratie, studiedagen, juridische databank, FAQ, tijdschrift.

-       Zij is alert op de actualiteit en innovatie in pleegzorg.

-       Zij zal een website opzetten en onderhouden met toegankelijke en actuele informatie over pleegzorg. Elke partner in pleegzorg kan er de eigen specifieke informatie op terug vinden.

-       Zij zal een diversiteit aan vragen m.b.t. pleegzorg beantwoorden en kanaliseren.

 

Kortom: Partners in Pleegzorg heeft ambitie. We duimen voor een vlotte start van de organisatie!

 

Els Van Achter