We hebben 64 gasten en geen leden online

Beleid

hier kan je info vinden over over onze bijeenkomsten betreffende het beleid en achtergrond documenten.

Info over het nieuwe decreet.

Knelpunten in het pleegzorg

Participatie in pleegzorg.

Pleeggezinnen zetten hun schoen

Beleidsdocumenten

...

 

 

Beleidsdocumenten

 

hier vind je de beleidsdocumenten. Onder de menuknop download documenten kan je deze documenten eveneens downloaden.

 

Uitwerking typemodules pleegzorg

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg (ontwerp)

 

Partners in pleegzorg (staatsblad)

 

Decreet pleegzorg 2012

 

Besluit van de Vlaamse regering (goedgekeurd) 

Memorandum aan de politici 

 

 

HET TOEKOMSTBEELD VAN JONGEREN IN PLEEGZORG


Een kwalitatief onderzoek
Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Master of Science in de
Pedagogische Wetenschappen
Door
Linne Brants
promotor: Prof. Dr. Nicole Vliegen
copromotor: Benedikte Van den Bruel
2014

HET TOEKOMSTBEELD VAN JONGEREN IN PLEEGZORG

Verontwaardiging bij pleegouders door afschaffing spaargelden pleegkinderen:

Jullie vernamen het allemaal via de pers of via je dienst voor pleegzorg: onze overheid spaart niet meer  voor pleegkinderen (zie persartikel Gazet van Antwerpen op onze website) . De verontwaardiging bij pleegouders en pleegkinderen was groot. De reactie van Jongerenwelzijn (zie http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Spaargeld%20voor%20Pleegkinderen%20-%20Jongerenwelzijn%20%26%20Pleegzorg%20Vlaanderen.pdf)) deed uitschijnen dat dit in overleg gebeurd is.

Niets is minder waar.

In februari vorig jaar kwam het onderwerp spaargeld ter sprake in het Pleegzorgpunt (= de voorloper van Partners in Pleegzorg). De overheid was immers volop bezig met hervormingen naar aanleiding van het nieuwe decreet pleegzorg. Ook het spaargeld zou wellicht hervormd worden. De werkgroep (met hierin vertegenwoordigers van VVP en diensten voor pleegzorg) deed toen enkele voorstellen (zie tekst in bijlage).

Groot was echter onze verbazing toen deze voorstellen niet alleen van tafel werden geveegd, maar ook voorgesteld werd om het spaargeld gewoonweg af te schaffen. De VVP schreef toen volgende brief naar het Raadgevend Comité Jongerenwelzijn  (zie bijlage).

Het heeft niet mogen baten: in de uitvoeringsbesluiten van het decreet werd het spaargeld inderdaad afgeschaft. De dagvergoeding werd weliswaar verhoogd, maar dit compenseerde enkel de afschaffing van het zakgeld voor pleegkinderen.

Pleegouders worden dus verondersteld zelf te sparen voor hun pleegkind. Dat dit niet voor elk gezin evident is, hoeft geen betoog.

De VVP wil het hier echter niet bij laten en beraadt zich momenteel over verdere acties.

Els Van Achter

Lees meer: Spaargeld en pleegkinderen

Nieuwsbrief

Gelieve je naam en e-mailadres in te geven indien je op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten